Amigoe | Conceptvoorstel geschillenregeling klaar

Plasterk kondigt 'tussenproduct' geschillenregeling aan

Plasterk kondigt concept geschillenregeling aan

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een concept-Rijkswet voor een geschillenregeling klaar.

In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer heeft schrijft hij dat het wetsvoorstel is voorgelegd aan de regeringen van Curaçao, Aruba en St. Maarten. Als de drie landen hebben gereageerd wordt het voorstel ook naar de Eerste en Tweede Kamer toegestuurd en wil de minister het voorstel ook mondeling toelichten.

De Geschillenregeling is al jaren een punt van discussie tussen de vier landen van het Koninkrijk. Het gaat in de praktijk om een instantie die geschillen tussen de Caribische landen en Nederland kan beoordelen. Nederland gaf altijd de voorkeur aan een advies terwijl de drie Caribische landen juist de voorkeur geven aan een bindend oordeel. De Geschillenregeling staat ook op de agenda van het komende Interparlementair Koninkrijksoverleg dat eind deze maand in Den Haag begint en waarvoor de Staten van Curaçao, Aruba en St. Maarten een eigen voorstel in voorbereiding hebben.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *