Amigoe | ‘Aangifte tegen uitstoot ondersteund door 73 bewoners’

‘Aangifte tegen uitstoot ondersteund door 73 bewoners’

Tegen de milieuvervuiling van uitstoot Isla-raffinaderij en BOO-energiecentrale

WILLEMSTAD — Blue Bay-bewoonster Sanne Santoso doet vandaag een aanvulling op een eerder gedane aangifte waarin zij het Openbaar Ministerie verzoekt om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de milieuvervuiling die volgens haar te wijten is aan de uitstoot van de Isla-raffinaderij en de BOO-energiecentrale.

Santoso maakt melding van medische klachten die volgens haar herleidbaar zijn naar deze milieuvervuiling. “Inmiddels hebben 73 bewoners onder de rook kennis genomen van mijn aangifte en deze mede-ondertekend. Van deze groep zijn er 25 die in Wishi/Marchena wonen.”

De aanvulling bestaat mede uit een bijlage met deze tientallen handtekeningen.

“Ik heb in 2014 zware allergische reacties ontwikkeld die in 2015 zo ernstig werden dat ik regelmatig met dikke rode brandende ogen rondliep en mijn hoofd geheel door zwellingen opgezet was. Onder de groep mensen die hebben medeondertekend, zijn er bewoners die zelfs nog ernstigere medische klachten hebben ontwikkeld. Verder zijn er ook mensen die getekend hebben omdat zij duidelijkheid willen hebben over de groene aanslag op hun huizen en de gevolgen van deze aanslagvorming voor hun gezondheid”,

aldus de bewoonster.

Ook Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) maakt op haar website hiervan melding:

“Isla/BOO als buren: tientallen burgers doen aangifte bij OM. Dit voorjaar deed Fundashon Promove Derecho Humano Curaçao al aangifte bij het OM vanwege asbestgevaar vanaf het Isla-terrein. Het OM krijgt het nog drukker; tientallen burgers hebben nu ook aangifte gedaan gericht tegen de Isla, CRU (BOO-energiecentrale), Refineria di Kòrsou (RdK) en de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.”

Santoso heeft tegen premier Ben Whiteman (PS) een klacht bij het Medisch Tuchtcollege lopen.

“Toen hij nog GMN-minister was, heeft hij als arts publiekelijk verklaard dat zijn handelwijze niet indruist tegen een bescherming van de volksgezondheid.” In haar aangifte bij het OM, stelt ze: “Ik vraag nadrukkelijk om uw aandacht voor het feit dat binnen het staatsrechtelijk bestel van Curaçao, de GMN-minister de bevoegdheid, alsook de verantwoordelijkheid en plicht heeft gezondheidsbeschermende maatregelen te nemen. Het nalaten om handhavend op te treden, heeft als gevolg dat de Isla/CRU ongehinderd kunnen vervuilen”,

aldus de bewoonster die meent dat er volgens het Wetboek van Strafrecht ‘sprake is van medeschuldigheid’.

Groene aanslag

Santoso vertelt dat haar huis en tuin telkens weer, ook na schoonmaak, worden aangetast door de groene aanslag.

Volgens haar is het zeer aannemelijk dat deze aanslag eveneens door de uitstoot van de Isla en CRU/ BOO veroorzaakt wordt. Ze verwijst in dit kader naar een TNO-onderzoek van vorig jaar, dat in opdracht van de overheid werd uitgevoerd tijdens een lopend kort geding. Dat kort geding was de stichtingen Smoc en Clean Air Everywhere (CAE) tegen het GMN-ministerie aangespannen.

“Op basis van de aanwezigheid van de elementen vanadium, nikkel en zwavel en de bolvormige morfologie van sommige aangetroffen deeltjes, lijkt de groene aanslag mogelijk afkomstig van industriële bronnen – bijvoorbeeld vliegas – afkomstig van de verbranding van olie”,

aldus het onderzoek. Zoals bekend heeft de overheid tijdens het kort geding toegezegd een nader onderzoek in te zullen stellen naar de exacte samenstelling en de verbindingen van de groene substantie. Dit alvorens met zekerheid zou kunnen worden gesteld of de aanslag schadelijk is voor mensen door het inademen daarvan.

Strafbare feiten

“Ik wijs u er ook op dat de Hoge Raad recentelijk een verduidelijking van het beslissingskader met betrekking tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggevenden van rechtspersonen heeft gegeven. Dit betreft ernstige strafbare feiten, voor het milieu maar ook voor mij als bewoner benedenwinds van de raffinaderij, dit mede door onduidelijkheid omtrent de medische consequenties op de lange termijn”,

aldus de OM-aangifte van Santoso.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Aangifte tegen uitstoot ondersteund door 73 bewoners’

  1. die aangifte is terecht.
    ik weet dat er huizen op Blue bay zijn die ieder jaar opnieuw geschilderd moeten worden vanwege de groen/gele uitstoot.
    dat is toch te schandalig voor woorden….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *