Amigoe | Actief stemrecht alleen voor Nederlanders die langer dan 5 jaar op Curaçao wonen’

Hoofdstembureau bevestigt verkiezingsdatum

Hoofdstembureau bevestigt verkiezingsdatum

WILLEMSTAD — Als het voorstel van PS wordt aangenomen kunnen alleen Europese Nederlanders die ten minste vijf jaar onafgebroken op Curaçao zijn ingeschreven, bij de eerstvolgende verkiezingen stemmen.

Het voorstel om het Kiesreglement te wijzigen ligt nu bij de Staten en wordt voor advies naar de Raad van Advies (RvA) gestuurd.

In het voorstel schrijft de PS-fractie dat Nederlanders die niet op het eiland zijn geboren een daadwerkelijke binding met Curaçao moeten hebben opgebouwd, alvorens invloed te mogen uitoefenen op het bestuur en op de koers die het land wil varen. “Na vijf jaar kan een afdoende mate van binding met Curaçao worden verondersteld”, aldus de partij.

De PS-fractie rechtvaardigt de beperking van het actief kiesrecht onder meer door te verwijzen naar de differentiatiebepaling van het Statuut ten aanzien van de BES-eilanden. Zo is er een discrepantie in de wetten rond de sociale zekerheid in enerzijds het Europese deel van Nederland en anderzijds het Caribische deel.

Daarnaast zegt PS dat de vereiste van een daadwerkelijke binding ook naar voren komt in het in behandeling zijnde wetsvoorstel tot wijziging van het Rijkswet op het Nederlanderschap. In de Rijkswet staan de eisen voor het krijgen en verlengen van het Nederlanderschap. De meest verstrekkende wijziging betreft de verlenging van naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. “Uit de memorie van toelichting blijkt dat het noodzakelijk wordt geacht dat iemand een daadwerkelijke binding heeft met de samenlevingen van de landen van het Koninkrijk”, aldus PS.

Kleinschaligheid

“Ook rechtvaardigt de kleinschaligheid van de Curaçaose samenleving dat Nederlanders niet geboren op Curaçao anders worden behandeld dan de groep Nederlanders die wel op Curaçao zijn geboren en de groep Nederlanders die niet op Curaçao zijn geboren maar langer dan vijf jaar aaneengesloten op Curaçao woonachtig zijn. Jaarlijks verhuist een grote groep Caribische Nederlanders naar het Europese deel van het Koninkrijk”, aldus de PS. De partij betoogt verder dat in Nederland, een land met een inwonersaantal van 16 miljoen mensen, de toestroom van Caribische Nederlanders geen of een gering effect op de Nederlandse samenleving heeft. Noch op de arbeidsmarkt, noch op de economie noch op politiek Den Haag. Echter een toestroom uit omgekeerde richting, dus vanuit het Europese deel van het Koninkrijk naar een van de zes eilanden, zal buitenproportionele gevolgen voor de kleine samenlevingen van deze eilanden hebben, aldus PS. De voorgestelde wijziging van het Kiesreglement moet ervoor zorgen dat Curaçao zich hier tegen kan beschermen.

PS wijst ook naar de regels die gelden om zich op Curaçao te kunnen vestigen. Om de lokale arbeidsmarkt te beschermen kunnen Nederlanders die in Nederland, Aruba of St. Maarten geboren zijn zich niet zomaar hier vestigen. Deze personen moeten eerst aan een aantal criteria voldoen voordat ze zich kunnen vestigen.

In het Kiesreglement staat nu dat de leden van de Staten rechtstreeks worden gekozen door degenen, die op de dertigste dag voor de kandidaatstelling ingezetenen zijn, een Nederlands paspoort hebben en op de dag van de stemming de kiesgerechtigde leeftijd (achttien jaar) hebben bereikt.

Bron: Amigoe

19 Reacties op “Amigoe | Actief stemrecht alleen voor Nederlanders die langer dan 5 jaar op Curaçao wonen’

 1. Goez zo, Anton !! 🙂

 2. Partido Soberano ik vind het jammer dat wij de YDK hier in Nederland niet mogen Stemmen, wanneer er verkiezing is op Curacao, want ik weet zeker dat de uitslag heel anders zal zijn maar dat durven jullie niet want dan zijn jullie gezwam gelijk afgelopen.Dus laat de Europese Nederlanders gewoon stemmen want in Nederland stem ik ook tegen PVV.

 3. De schijtters zijn bang dat er teveel Mkamba”s gaan stemmen. De stemmen van de Europese Nederlander gaan zeker niet naar die hufiets van de PS en MFK.

 4. Makambas moeten toch eigenlijk integreren zeggen de YDK altijd.. maar deel uitmaken van de politiek mag dan niet…

 5. Nu komt de ware aard van de PS naar boven. Een partij welke pleit voor het bij wet introduceren van apartheid en racisme binnen het koninkrijk. En dat in 2016. Dramatisch. Hoeveel dieper kan deze rots zakken? Hoelang moeten we dit drama nog aanzien?

 6. oeps dit staat in de Nederlandse wet, wat nu aantasting van ? ERVM heeft misschien wel een mening over deze APARTHEID

  De derde groep vindt men in Art. B1 van de kieswet. Dit zijn Nederlanders die op de dag van de verkiezingen hun werkelijke woonplaats hebben in Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Deze personen mogen ook niet stemmen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben immers zelf een parlement.

 7. PS sluit juist de buitenlander uit om mee te doen. Dit is apartheid in de zuiverste vorm. De europese Nederlander word ingedeeld naar het Thuisland.

 8. En Stanley z’n oma was een slavin.

 9. Weer zo een dom verhaal van onze eigen Held, hij die al tientallen jaren uit de Nederlandse staatsruif vreet en op afstand even uitmaakt wat er hier gaande is. En racisme komt niet van Antillianen? Lees je eigen racistische houding nog eens terug toen het hier over het beeld van godet ging waar een sushi bak bij in de buurt stond, en je commentaren toen het over de 30 Mei plunderingen ging, het racisme droop er van af. En als ik nou de enige was die het was opgevallen dan was er nog twijfel mogelijk. Je liet je ware aard zien. En dat mensen hier achter de bewaking wonen daarvan ontgaat je dus kennelijk dat het een gevolg is van de criminaliteit hier op deze klip. En dat mensen niets doen? Ze doen hier meer dan jij, ze dragen bij aan de economie en betalen hier hun belastingen, en wat doe jij vanuit het verre Nederland behalve domme verhalen hier neerzetten? Waarom betaal jij je belasting niet hier? Waarom stem jij niet hier? Want dat is zo ongeveer de enige bijdrage die jij kan leveren. En kom niet met het verhaal wat je al zo vaak hebt laten zien dat je al bijdrage hebt geleverd, nou als dat bestond uit werken voor een wat gebleken is zo af en toe een behoorlijk corrupt politiekorps te zijn, de resultaten zijn nou niet bepaald geweldig te noemen gezien de hoge criminaliteit is het wel Held? Maar dat komt natuurlijk omdat jij hier weg bent gegaan en ” niet meer aan het bijdragen was”. Maar blijf maar zeuren over hen die “niets doen en achter de bewaking wonen” en zo. Subtiel racisme noemt men dat ook wel.

  Ik zal het even voor je afmaken Held in jouw stijl: Het is de schuld van Nederland en de Shell, en blijf vooral voorbijgaan aan het feit dat er al tientallen jaren zelfbestuur is en de puinhoop dus zelf gecreëerd is, maar dat komt een YDK nooit uit als je dat zegt want dan moet hij naar zichzelf kijken en verantwoordelijkheid nemen. “Anderen” hebben altijd de schuld, en vandaag zijn het degenen die “niets doen en achter de bewaking wonen”. Ben benieuwd wat je er morgen weer van maakt.

 10. Stanley Held

  Ach, ach. Wij weten zelf dat niet door kan gaan. Is eigenlijk een boodschap naar degene die het daar lekker hebben en niets doet. Wij allemaal weten wat er speelt. Wat let u om mee te doen? Achter tralies en bewaking te zitten is makkelijk. Het is een signaal racisme komt niet uit uit de mond van de Antillaanse bevolking. Men beseft naar eeuwen dat u, nog op dat gebied zit. Wij niet. Jammer.

 11. Nou, als de op de eilanden woonachtige Europese Nederlanders het nog niet snappen, snappen zij het nooit meer; slaap lekker. Deze reacties zijn mij te voorspelbaar.
  By the way; Schotte moet voorgoed verbannen worden uit de politiek, ik heb niks met een partij die het belang van de Curaçaoenaars niet weet te dienen, met de 80-20 regeling heb ik niks en de regering moet op de knieën wat isla aangaat. Daar gaat het mij allemaal niet om. Even kijken hoe slim jullie zijn. Wat komt eruit als je vol van jezelf bent.

 12. Uit een dergelijk wetsvoorstel blijkt weer dat discriminatie de normaalste zaak van de wereld is op Curaçao. De ongelijke behandeling van Nederlanders is zelfs in de wet opgenomen gebaseerd op allerhande drogredenen. Als Nederland het reprociteitsbeginsel wil toepassen, zoals voorgesteld in de wet Bosman zijn natuurlijk de rapen gaar. Over eten van twee walletjes gesproken.

 13. Een kiesgerechtigde is iemand die het recht heeft om te kiezen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden. Meestal heeft iemand met actief kiesrecht ook passief kiesrecht, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

 14. Discriminatie van rijksgenoten.
  Nu nog lokaal stemrecht voor Yu’d Korsow die in Nederland verblijven.
  PS ziet de bui al hangen bij de volgende verkiezingen.
  Wiels dood, PS dood. Good riddens.

 15. uitsluiten van een bepaalde groep mensen is discriminatie. maar er is wel wat voor te zeggen. Alle spaansprekenden, europese nederlanders, chinezen kunnen een politieke partij maken of breken.Natuurlijk moet je deze mensen uitsluiten en voorkomen dat ze zich actief gaan bemoeien met onze cultuur en belastingwetten.
  PS neemt een ramkoers in voor wat betreft buitenlander haat, neemt een voorschot op de onafhankelijkheid.
  Inburgeren wil zeggen actief deelnemen met de maatschappij, door ze uit te sluiten doe je dus precies het tegen over gestelde.

  Nu is het afwachten op een Partij die de aanwezige 5 Jarigen stemgerechtigden bijeen roept, dit alleen om hun belangen te beschermen tegen deze APARTHEID.

  want vergis u niet dit is de eerste stap om bepaalde groepen uit te sluiten.
  er was al een voorstel om de AOV te korten als je in het buitenland woont.
  Wat straks nog meer, beperking van BZV omdat geacht word dat de Europese Nederlander terug kan gaan richting nederland waar de sociale verzekering van kracht is.

  de PS zegt:Zo is er een discrepantie in de wetten rond de sociale zekerheid in enerzijds het Europese deel van Nederland en anderzijds het Caribische deel.
  Of mogen de buitenlanders straks de behandeling eisen voor de eerste 5 jaren gelijk aan de behandeling van hun voormalig Land.
  we moeten voorzichtig zijn want de kleinschaligheid waar we mee schermen en het statuut is een gevaarlijk iets omdat deze ook tegen ons kan keren.

 16. Het gaat om ‘actief’ kiesrecht, dus de mogelijkheid om te worden verkozen tot lid van het parlement. Het gaat dus niet om het uitbrengen van een stem bij een lokale verkiezing. In de praktijk zal de door PS gewenste regel weinig invloed hebben. Hoeveel mensen die korter dan vijf jaar op Curaçao woonden, hebben zich in het verleden verkiesbaar gesteld?

 17. natuurlijk heeft PS weinig steun bij deze racistische politieke partij.

 18. Hoeven ze dan ook de eerste 5 jaar geen belasting te betalen?

 19. PS wil dus iedereen weren die niet op hun stemmen. PS heeft weinig steun uit de Europese Nederlanders kant en ook niet bij de latinos.

  Tel daar mee op 80-20 en er zullen weinig Nederlanders overblijven.

  Volgende stap zijn innemen van stemrecht van hoogopgeleide YDK die ook vrijwel niet op partijen zoals MFK en PS stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *