Amigoe | Advies 2011 over bedrijvigheid aan Caracasbaaiweg genegeerd

Op de kruising Caracasbaaiweg/Weg naar Montaña (ook bekend als Kaminda Duvert Boy Nicolina) zijn er dagelijks, ook tijdens de avonduren en in de weekeinden, verkeersopstoppingen. Bedrijven maken zelfs reclame naar aanleiding van de fileoverlast

Op de kruising Caracasbaaiweg/Weg naar Montaña (ook bekend als Kaminda Duvert Boy Nicolina) zijn er dagelijks, ook tijdens de avonduren en in de weekeinden, verkeersopstoppingen. Bedrijven maken zelfs reclame naar aanleiding van fileoverlast

WILLEMSTAD — Op de Caracasbaaiweg zijn de afgelopen jaren steeds meer winkelgelegenheden, zoals een mini-market, restaurants en een winkelcentrum, geopend. Dat kan elke weggebruiker die dagelijks op de Caracasbaaiweg rijdt, zien.

Gevolg hiervan is meer opstoppingen op de toch al drukke weg, door afslaand of invoegend verkeer. Dit terwijl een onderzoeksrapport (SEI project 45) in opdracht van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) uit juli 2011, een negatief advies gaf inzake vercommercialisering van de Caracasbaaiweg.

Echter, anderhalf jaar later werd het startsein gegeven voor de bouw van Eden’s Shopper Paradise, een initiatief waar op het gebied van verkeer al vanaf het begin kritiek op was. In september 2013 meldde deze krant al dat critici zich zorgen maakten om de kruising Caracasbaaiweg/Weg naar Montaña, die zich toen al kenmerkte door dagelijkse verkeersopstoppingen. Bijna een jaar eerder stelde een woordvoerder van ontwikkelaar Triangle dat de organisatie een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid ondersteunt.

Anno 2016 zijn er nog geen plannen bekendgemaakt tot het aanleggen van een rotonde voor doorstroming en verkeersveiligheid, zoals in het rapport werd voorgesteld. De minister van VVRP, Suzy Camelia-Romer (PNP) stelde vanochtend in een reactie nog geen concrete plannen voor dit knelpunt op de Caracasbaaiweg te hebben gezien. “De knelpunten op de Caracasbaaiweg hebben wel mijn aandacht, ik heb toevallig laatst nagevraagd wat de plannen hiervoor zijn, maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken”, aldus de minister. Het is dus vooralsnog onbekend wanneer er werkelijk een rotonde op deze kruising wordt aangelegd.

Weinig voorzieningen

Voor bewoners van Jan Thiel, Rooi Santu, Jan Sofat, Brakkeput en Cas Grandi is de Caracasbaaiweg de aangewezen route om in het centrum te komen. Om de verkeersdrukte op de Caracasbaaiweg te verminderen kwamen uit het onderzoek, naast het tegengaan van de vercommercialisering van de weg, ook andere adviezen naar voren. Men constateerde bijvoorbeeld ook dat de voorzieningen in het oostelijk deel van het eiland niet in balans is met de bevolkingsspreiding, mede door toename van woonvoorzieningen en toeristische plekken. Men adviseerde in het rapport daarom een groter centrum of verschillende kleinere centra op Bandariba aan te leggen, waarbij voorzieningen zoals een school, gezondheidszorg of kantoren zich konden vestigen.

Ook de infrastructuur van de Caracasbaaiweg kan verbeterd worden. Het rapport adviseerde een betere inrichting van belangrijke kruispunten, en adviseerde het inzetten van rotondes om de verkeersveiligheid te vergroten. Het uitbreiden van de Caracasbaaiweg door het inzetten van meerdere rijstroken werd ook bestudeerd, maar dit werd als onrealistisch beoordeeld vanwege de beperkte ruimte. Het aanleggen van een nieuwe infrastructuur werd gezien als een goede optie, maar hier moest goed onderzoek naar worden gedaan. Het is niet bekend of dit onderzoek intussen al is gestart.

Diverse andere, meer simpele maatregelen werden ook in het rapport geadviseerd. Vooral op het gebied van mobiliteit: het extra belasten van een tweede auto per huishouden en/of het verhogen van de brandstofaccijns werden in het rapport als optie genoemd. De overheid werd daarnaast geadviseerd om flexibele werktijden voor ambtenaren in te zetten, en op deze manier een voorbeeld te geven aan andere bedrijven om dit eveneens te doen. Het gevolg hiervan zou zijn dat de verkeersdruk tijdens het spitsuur verminderd wordt. Daarnaast kan schoolbusvervoer verder gestimuleerd worden. Ook kan gekeken worden naar de vraag voor openbaar vervoer aan de oostkant, om zo een nieuwe busverbinding in te zetten.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Advies 2011 over bedrijvigheid aan Caracasbaaiweg genegeerd

  1. Joep Meloen

    Wellicht moet men hier op deze klip maar eens leren om logisch na te denken. Wanneer je een jerrycan benzine in je huis leeggooit dan zou je toch moeten kunnen bedenken dat je huis in de fik gaat wanneer je die benzine vervolgens aansteekt.
    Hier op Curacao is 99 % van de bevolking niet in staat om deze conclusie te trekken. Die staan dan nog steeds vol verbaasd naar de vlammen te kijken, onderwijl uitkramend: ‘goh, dat had ik echt niet verwacht’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *