Amigoe | Adviescommissie veiligheid verkeer wordt opgericht

door Jomaira v/d Meulen

Motie aangenomen

Motie aangenomen

WILLEMSTAD — Na een lang debat over verkeersveiligheid en een uitleg van de overheid over wat er allemaal wordt en is gedaan om dit te kunnen garanderen, hebben de Staten gisteren een motie aangenomen om de overheid verder op weg te helpen.

Er komt een commissie die de overheid zal adviseren conform de internationale ‘Decade of action for Road City’.

De Staten stelden voor om de commissie te vormen met Robbie Rodriguez, die belast zal zijn met data, Jeanalda Ignacio (educatie), Yves Cooper (educatie en publieke relaties), Frensel Mercilia (ingenieurswerk) en Rudsel Martina die zich over de handhaving zal moeten buigen.

De parlementariërs hadden daarvoor veel vragen gesteld over de status van het verkeersplan en de -autoriteit. Zij stelden tevens dat de overheid sinds 2011 niets heeft gedaan met de ontvangen rapporten en aanbevelingen ter bevordering van een veilig verkeer. Dat zorgde kennelijk voor irritatie bij de ministers, die deze stelling weerspraken.

Humphrey Davelaar (PNP) voorzag het probleem al voordat de ministers het woord kregen en merkte op dat het effectiever zou zijn geweest om het omgekeerd te doen.

Voordat de motie werd aangenomen, gaf VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) een uitgebreid beeld van wat haar ministerie allemaal heeft gedaan en nog zal doen, ter bevordering van een veilig verkeer. Zo is middels een landsbesluit van afgelopen februari het Coördinatieplatform Verkeersveiligheid opgesteld, waar alle ministeries die te maken hebben met het verkeer, met elkaar kunnen discussiëren. Dit is volgens haar een effectievere wijze om een veiliger verkeer te bereiken, aangezien diverse verkeersaspecten onderverdeeld zijn bij de diverse ministeries.

Het platform wordt dus geleid door de betreffende ministers en er is tevens een projectteam bestaande uit overheidsinstanties, die op hun beurt ook werkgroepen van directeuren en andere relevante organisaties kunnen oprichten. Hun taken zijn: het onderzoeken en implementeren van maatregelen om de veiligheid in het verkeer op een effectievere en integrale wijze te bevorderen. Zo moet er een strategisch verkeersplan voor de periode 2016-2030 worden gemaakt, met daarin ook de Nota Verkeersveiligheid. Het platform moet dat plan straks ook monitoren en evalueren. Ook hebben zij twee voorstellen – Landsbesluit en Landsverordening Verkeersautoriteit – over een verkeersautoriteit opgesteld die de VVRP-minister aan de ministerraad zal voorleggen ter discussie.

Een andere taak van het platform is de vorming van medewerkers. Inmiddels zijn die van Openbare Werken en VVRP naar Orlando, Colombia en Nederland geweest, om daar kennis te maken met de modernste infrastructuursystemen die hier ingevoerd kunnen worden. Ook vindt er in augustus een masterclass plaats.

“Om de kennis van de bevolking te verbeteren, moeten ambtenaren betrokken zijn. Ministers komen en gaan, maar ambtenaren blijven. Voor een duurzame oplossing dienen dus de betrokken overheidsafdelingen ontwikkeld worden.”

Tevens is er ook een ‘nota verkeersplan bij tijdelijke verkeersmaatregelen’, die doorstroming, hinderbeleving en veiligheid bij verkeerswerkzaamheden regelt. Camelia-Römer heeft een jonge adviseur aangetrokken hiervoor. Ook de handleiding verkeersmaatregelen is geüpdatet, zodat aannemers bij het winnen van een openbare aanbesteding van tevoren weten wat er van hen wordt verwacht, om irritaties te voorkomen en de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers te garanderen.

Bovendien is een verkeersveiligheidsauditteam geïntroduceerd, dat zich gaat buigen over alle verkeersprojecten, voordat die geïntroduceerd worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een dataverslag, ‘omdat het beleid gebaseerd moet zijn op gedane onderzoeken’.

Tevens komt een multidisciplinair team om de acht weken samen om te discussiëren over maatregelen voor bij de zogenoemde ‘black spots’ (meest voorkomende ongeluksplekken) in het verkeer. De minister verzocht ook iedereen om op de wegwerkzaamheden overal op het eiland te letten. “Het is simpelweg niet waar dat de overheid niets heeft gedaan.”

Bron; Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Adviescommissie veiligheid verkeer wordt opgericht

  1. Dit is zinloos.

    Zoals het ook onzin is om de overheid de schuld te geven van de verkeersonveiligheid. De dodelijke verkeersslachtoffers van de afgelopen week waren allemaal het gevolg van idioot weggedrag van de bestuurders zelf.

    Het enige wat de overheid wel moet doen is hogere straffen vaststellen voor verkeersmisdadigers. En de pakkans te verhogen, want controles zijn er nauwelijks.

    Nelson dos Santos werd voor zijn DRIEvoudige verkeersmoord net zo zwaar gestraft als Brian Mariano voor zijn smokkel van 700 gram cocaine.

    En beiden hebben overigens nog niets van hun straf uitgezeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *