Amigoe | ‘Afwijzing Soab-rapport was te verwachten’

‘Afwijzing Soab-rapport was te verwachten’ | Foto Antilliaans Dagblad

‘Afwijzing Soab-rapport was te verwachten’ | Foto Antilliaans Dagblad

WILLEMSTAD — Het was te verwachten dat de buschauffeurs het rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) zouden afwijzen, omdat de geadviseerde tarieven veel lager zijn dan de tarieven die de chauffeurs tegenwoordig hanteren.

Dat laat de minister van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), Eugene Rhuggenaath (PAR), aan de Amigoe weten. Een officieel schriftelijk besluit van STU, de vereniging voor chauffeurs van kleine bussen, heeft de minister echter nog niet ontvangen.

Rhuggenaath reageert hiermee op de uitspraken van Giovanni Decaster aan deze krant en andere media, waarin hij aangaf dat de buschauffeurs tijdens een ledenvergadering van STU van afgelopen maandag besloten hebben het rapport van Soab af te wijzen. Dit omdat het rapport volgens hen onrechtvaardig was en gebreken had. De chauffeurs hebben daarom besloten om aan het MEO voor te stellen hun eigen tarieven, met behulp van financiële experts, te bepalen. De minister gaf vandaag aan, zoals hij eerder ook al aangaf, open te staan voor suggesties van de buschauffeurs. “Als de buschauffeurs een andere route willen bewandelen om te komen tot nieuwe bustarieven, sta ik daar open voor”, aldus de minister. Er moet volgens hem in dat geval wel naar de wetten en regels, die een verband hebben met de voorstellen van de buschauffeurs, gekeken worden. Hij noemt als voorbeeld bij concurrentie de mededingingswet, die oneerlijke concurrentie tegengaat. “Er moet ook rekening gehouden worden met wat betaalbaar is voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Deze zijn meestal van een lagere inkomensklasse”, aldus Rhuggenaath.

Eigen tarieven bepalen
De minister vraagt zich serieus af of de regering een toegevoegde waarde heeft bij het bepalen van de bustarieven en het uitgeven van vergunningen. “Het is toch al bijna een vrije markt: buschauffeurs rijden buiten de routes waar ze een vergunning voor hebben, ze werken met abonnementen, wijken af van de bepaalde tarieven en bieden extra services aan, zoals passagiers thuis afzetten. Dit terwijl het ministerie zich om de drie maanden inzet om de tarieven aan te passen en om controles uit te voeren”, aldus Rhuggenaath. Hij stelt dat buschauffeurs misschien hun eigen tarieven kunnen gaan bepalen en dat gebruikers dan kunnen beslissen welke tarieven zij wel of niet accepteren. “Er moet wel altijd duidelijk door de buschauffeurs worden aangegeven wat de tarieven zijn”, aldus de minister. Hij zegt dat buschauffeurs zich dan mogelijk aan de tarieven die door de gebruikers (die immers hun klanten zijn) geaccepteerd worden, gaan houden.

Controle
Momenteel moet men de bustarieven die ieder kwartaal door de regering bepaald worden hanteren. De laatste tariefaanpassing (lees tariefverlaging) op 1 april, werd niet geaccepteerd door de buschauffeurs: zij gaven aan dat de verlaging oneerlijk is aangezien zij nog in onderhandeling zijn met de minister. “Deze tariefaanpassingen hebben helemaal niets te maken met het rapport van Soab. De brandstofprijzen dalen, dus moeten de tarieven ook dalen. In feite gaan de inkomsten van de buschauffeurs niet achteruit. Daarnaast is het niet eerlijk voor de klanten om de tarieven niet aan te passen”, aldus de minister. Verder stelt Rhuggenaath dat hij niet kan uitsluiten dat er door het MEO op de bussen controles worden gedaan. “Dit kan ik niet tegenhouden. De tarieven zijn wettelijk bepaald, en als ik de opdracht geef om geen controle uit te voeren, ga ik tegen de wet in. Tevens zou dat de geloofwaardigheid van mijn ministerie en de regering aantasten”, aldus de minister.

Na aanvraag van de buschauffeurs heeft het MEO vorig jaar besloten om Soab te vragen een onderzoek te doen naar eerlijke bustarieven voor chauffeurs van kleine en middelgrote bussen. Echter, de tarieven die als gevolg van de resultaten van het onderzoek werden geadviseerd, waren veel lager dan de tarieven die de chauffeurs nu hanteren. Rhuggenaath heeft begrip voor de zorgen van de buschauffeurs: “Tijdens de presentatie van Soab aan de buschauffeurs over het rapport kwamen de chauffeurs met veel geldige kritiekpunten naar voren. Zo gaven ze aan dat er geen rekening gehouden werd met de dagen waarop de buschauffeurs ziek zijn, of de dagen waarop de bussen in de garage zijn. Dit zijn objectieve opmerkingen en we kunnen deze goed gebruiken. Er is ook geen rekening gehouden met een winstmarge voor de buschauffeurs.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *