Amigoe | Akkoord gezamenlijke tekst geschillenregeling

Akkoord gezamenlijke tekst geschillenregeling

Curaçao, Aruba en St. Maarten

WILLEMSTAD — De parlementen van Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben in het afgelopen weekeinde overeenstemming bereikt over de eindtekst van het voorstel voor een Rijkswet voor een geschillenregeling binnen het Koninkrijk.

Het is de bedoeling dat de memorie van toelichting deze week klaar is, aldus Pais-leider Alex Rosaria.

Rosaria is zeer te spreken over het bereikte akkoord. Het was zijn partij die meer dan een jaar geleden een voorstel deed voor een geschillenregeling. In mei vorig jaar tijdens een bijeenkomst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) gingen de parlementen van alle Koninkrijkslanden akkoord met de uitgangspunten voor een geschillenregeling. Die gingen er onder meer van uit dat een onafhankelijk orgaan belast moet worden met het beslechten van geschillen binnen het Koninkrijk en dat de uitspraken bindend moeten zijn.

Tijdens het tripartiet overleg op St. Maarten tussen de parlementen van Curaçao, Aruba en St. Maarten werd er overeenstemming bereikt over een gezamenlijk standpunt over de geschillenregeling. Dit was aanleiding voor het opstarten van een traject dat moest leiden tot een eindtekst, die door alle partijen gedragen kon worden. Vorige week vrijdag is dit proces voltooid, aldus Rosaria.

Volgens de Pais-leider voldoet wat nu op tafel ligt aan alles wat een geschillenregeling moet inhouden, namelijk dat het een onafhankelijk orgaan is, dat bindende uitspraken moet doen. Rosaria wijst erop dat het voorstel vanuit Nederland niet overeenkomt met de gezamenlijke punten waarover de Caribische landen van het Koninkrijk overeenstemming hebben bereikt.

“Nederland houdt vast aan een a-democratische formule, waarbij het orgaan dat met de geschillenregeling in het Koninkrijk is belast, niet onafhankelijk is. Ook wil Nederland de mogelijkheid behouden hiervan af te wijken, als men het er niet mee eens is. Dit druist in tegen wat de Nederlandse parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede Kamer tijdens het Ipko heeft afgesproken”, benadrukt de fractieleider van Pais.

Rosaria is kritisch over de opstelling van de Nederlandse regering in deze zaak. “Een slager kan zijn eigen vlees nooit keuren. Voor ons van Pais is de geschillenregeling geen luxe, maar een basisprincipe van deugdelijkheid van bestuur en van onze democratie, om zo juridische verschillen zonder geschreeuw en zonder machtsvertoon op te kunnen lossen. De tijd dat dit nog mogelijk was is voorbij. Dat moet iedereen aan beide kanten van de oceaan begrijpen en accepteren.”

De volgende stap in het proces is dat wat nu op tafel ligt, voorgelegd zal worden aan de verschillende regeringen en dat het ook zal worden meegenomen in het eerstvolgende Ipko dat eind mei/begin juni in Nederland zal plaatsvinden.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Akkoord gezamenlijke tekst geschillenregeling

  1. Strookt dit alles met de uitspraak van het Europese Hof waarbij werd bepaald dat Nederland ook verantwoordelijk/aansprakelijk is voor het welzijn van de gevangenen op de eilanden?
    M.i. vindt dat Hof dus impliciet dat Nederland volledig verantwoordelijk is voor het gehele reilen en zeilen van de eilanden.
    Hier schuurt iets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *