Amigoe | Algehele staking heeft grote impact

Geen stroom, scholen dicht (foto), beperkt openbaar vervoer, Selikor gesloten, etc. | foto Amigoe

Geen stroom, scholen dicht (foto), beperkt openbaar vervoer, Selikor gesloten, etc. | foto Amigoe

Curaçao was vandaag flink ontregeld door de algehele staking die de vakcentrales hebben uitgeroepen en waaraan 23 vakbonden gehoor hebben gegeven.

Naar schatting door Adrie Williams van ambtenarenvakbond Abvo legden ruim 3000 mensen het werk neer. Het was bij het ter perse gaan van deze krant nog onduidelijk of de staking ook morgen voortgezet wordt.

Het begon er al mee dat de scholen op overheidsadvies gesloten waren. “We willen hiermee vermijden dat kinderen door de staking in gevaarlijke situaties terechtkomen”, aldus onderwijsminister Irene Dick. Verder was er vanaf 7 uur ’s ochtends in steeds meer huishoudens en bedrijven geen stroom meer. Doordat er bij Aqualectra massaal werd gestaakt, was er slechts een capaciteit van 30 procent. De ziekenhuizen en de luchthaven worden wel voorzien van stroom.

De staking draait om drie punten. Edward St. Jacobs van FKP-vakbond Sebi somt op waarom de vakbonden staken: “De langslepende cao-onderhandelingen van SGTK, het ministeriële decreet van minister Nelson Navarro (Justitie, Pais) en de landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten. Als wij dit accepteren, worden wij als vakbond buitenspel gezet.”

Met de actie willen de vakcentrales druk zetten op de totstandkoming van een nieuwe cao voor de werknemers van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein. Op een punt is er geen akkoord bereikt. Zo eist de vakbond een loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 3.000 gulden per werknemer. Door het ministeriële decreet is het verboden voor groepen van meer dan vier personen om zich op of aan de openbare weg te bevinden als ‘redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dat een bedreiging voor de openbare orde met zich meebrengt.’ Ook demonstraties die de openbare orde verstoren zijn verboden. De bonden betwisten de rechtmatigheid van dit decreet dat volgens hen haaks staat op het stakingsrecht.

Tot slot menen de bonden dat de landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten vrije cao-onderhandelingen in de weg staat. Deze wet is vorige maand door het parlement goedgekeurd maar is nog niet van kracht. Met de wet hoopt de regering de kosten van overheidsbedrijven en -stichtingen te beteugelen, waaronder de personeelskosten.

Geen stroom

Doordat er bijna niemand kwam opdagen bij Aqualectra moesten de centrales aan de Dokweg worden afgesloten. Door het tekort aan capaciteit kan ook niet worden geschakeld. “Het is nog niet bekend hoe lang dit zal aanhouden”, aldus woordvoerster Sharo Bikker.

Het gaat om de wijken: Otrobanda, Sta. Maria, Sta. Rosa, Sunset Heights, Sta. Catharina, Sun Valley, Rio Canario, Rust & Vrede, Emmastad, Janwe, Jan Thiel, Zuid Abrahams, Brievengat, Brakkeput, Bonam, Suffisant, Piscadera, Mahuma, Seru Fortuna, Kwartje, Mahaai, Cas Grandi, Hoenderberg, Cas Cora, Blauwbaai en Klein St. Michiel.

Kranshi is gewoon open. Ze draaien op een generator. Het vergunningenloket is ook open. Bureau Rijbewijzen is dicht, maar dat heeft een andere reden. SVB lag plat doordat de werknemers staakten. Brasami en Cpost waren ook dicht wegens de staking. Verschillende winkels sloten de deuren omdat ze zonder elektriciteit zaten. Zo waren de meeste winkels in Punda gesloten.

Lage waterdruk

Met betrekking tot problemen met de waterdruk vertelt Bikker dat hooggelegen plekken hier last van kunnen hebben. “Op die plekken wordt namelijk gebruikgemaakt van waterpompen die op stroom werken waardoor er sprake kan zijn van een lage waterdruk.” Dit was onder meer het geval in Grote Berg.

Scholen dicht

Minister Dick verklaarde gisteravond op de nationale televisie dat ouders hun kinderen vandaag het beste thuis kunnen houden. Dit in verband met de algehele staking, waaraan ook de onderwijsvakbonden deelnemen. De voorzitters van de onderwijsvakbonden, Darius ‘Lio’ Plantijn (Sitek) en Rolando Chirino (STSK), verklaarden gisteren tegenover deze krant dat ook zij gedurende de staking hun kinderen zouden thuishouden in verband met de veiligheid. “Mijn zoon blijft thuis, omdat het niet verantwoord is hem naar school te sturen. We weten namelijk nog niet hoe de acties zullen lopen.”

Bij Abvo in Brievengat verzamelde zich vanochtend ook een groot aantal mensen.
Het slot op een schoolhek, vanochtend.
De meeste ouders hebben het advies van minister Irene Dick (Onderwijs, PS) opgevolgd, maar vanochtend waren er toch twee meisjes op deze school aanwezig.
Ook de verkeerslichten waren vanochtend door de stroomonderbreking buiten werking waardoor aanrijdingen plaatsvonden.
Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *