Amigoe | ‘Alternatieven sociale partners niet uitvoerbaar’

José Jardim

José Jardim: ‘Alternatieven sociale partners niet uitvoerbaar’

WILLEMSTAD — De alternatieven die vanochtend werden gepresenteerd door sociale partners voor de reparatiewetgeving voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) zijn niet uitvoerbaar. Dit heeft Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) vanochtend aangegeven in de Staten.

Jardim ging op verzoek van PAR-Statenlid Armin Konket in op het voorstel van de vakbondscentrales Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK), Central General di Trahadonan di Corsow (CGTC), werkgeversorganisatie Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en de Kamer van Koophandel (KvK). Dit voorstel gaat uit van ‘belangrijke knelpunten in de huidige wetgeving oplossen, en dat voldoet aan het uitgangspunt van budgetneutraliteit’.

De verlaging van de premie voor gepensioneerden betekent volgens de sociale partners een inkomstenderving van naar schatting 14,5 miljoen gulden. Zij stellen daarom voor om de zaak financieel af te dekken door een reductie van medische kosten en verlaging van beheerskosten van in totaal 7,5 miljoen gulden. Het Schommelfonds kan daarnaast 1,8 miljoen gulden aanvullen. Verder wordt er voorgesteld om mensen die een tijdelijke vergunning voor verblijf op Curaçao hebben, uit te schrijven uit de bvz. Met die besparingen zou volgens de sociale partners het tekort opgelost kunnen worden.

Verder stelden de sociale partners voor om per direct te beginnen met de voorbereiding voor een vervangende financieel-duurzame regeling voor de dekking van de basisziektekosten en de sociale partners via het Nationaal Dialoog-platform daarbij te betrekken. “Volgens ondergetekenden moet de structurele oplossing van het ‘ziektekostenverzekeringsgebeuren’ worden gezocht in de richting van het invoeren van een Algemene Ziektekosten Verzekering (bestaande uit een voorzieningenpakket, waarbij de uitvoering geschiedt door meerdere met elkaar concurrerende verzekeraars).”

Maar volgens Jardim zijn de maatregelen niet uitvoerbaar. Voor de 1,8 miljoen gulden is al bepaald dat hiervoor een beroep zal worden gedaan op het Schommelfonds. Aan de reductie van de beheerskosten met 7,5 miljoen gulden wordt volgens de minister al gewerkt. Dit is volgens hem de reden waarom de bvz-premie nog niet verhoogd wordt om het fonds in balans te brengen. Over de maatregelen die betrekking hebben tot de beperking van de bvz-zorg voor buitenlandse werknemers, stelt Jardim dat men buitenlandse werknemers niet uit de bvz kan zetten omdat iedereen die op het eiland woonachtig is, een gelijke behandeling moet krijgen. De conclusie van Jardim was dan ook dat de maatregelen niet uitvoerbaar zijn.

Over de brief van de sociale partners was vanochtend veel te doen. Bij de aanvang van de openbare vergadering vroeg MFK-leider Gerrit Schotte wat de Staten met de brief wilden doen. Hierop vroeg Konket of Jardim op de brief kon ingaan, namens de regering. Schotte was hierover niet te spreken. Hij benadrukte dat de brief aan het parlement was gericht, maar constateerde dat de regering deze brief zou gaan antwoorden.

Een verzoek van de MFK-leider om de vergadering te schorsen voor overleg van de Statenfractievoorzitters met de sociale partners werd van de hand gewezen. PNP’er Humphrey Davelaar stelde dat deze schorsing voor hem niet nodig was, omdat hij afgelopen zaterdag door de sociale partners uitgenodigd was voor een lunchafspraak, waarbij hij zelf voor zijn eten en drank moest betalen, wat hij ook gedaan heeft.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *