Amigoe | APC had hoger dekkingstekort in 2015

APC had hoger dekkingstekort in 2015

APC had hoger dekkingstekort in 2015

WILLEMSTAD — Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) had eind 2015 een tekort van 31 miljoen gulden voor de dekking van de pensioenverplichtingen ten opzichte van een tekort van 4 miljoen gulden in 2014.

Dat meldt het pensioenfonds in het jaarverslag 2015 dat vorige week aan de Staten is aangeboden.

Het APC realiseerde een negatief resultaat van 32 miljoen gulden. In 2014 bedroeg het negatieve resultaat 81 miljoen gulden. Het fonds heeft een gedeelte van het negatieve resultaat aan de beleggingsreserve onttrokken. De beleggingsreserve, die bestemd is voor het opvangen van eventuele negatieve waardeveranderingen van de beleggingen, is daarom per ultimo 2015 nihil.

De dekkingsgraad, berekend door het pensioenvermogen te delen door de voorziening voor pensioenverplichtingen, bedroeg 99,5 procent. Eind 2014 bedroeg de dekkingsgraad 100,2 procent. Dat betekent dat de dekkingsgraad eind 2015 een verslechtering liet zien ten opzichte van een jaar daarvoor. Het per 31 december 2015 beschikbaar aanwezige vermogen was niet voldoende om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Derhalve was er ook onvoldoende vermogen aanwezig voor de dekking van de algemene risico’s en de beleggingsrisico’s.

Het pensioenfonds streeft naar een minimale dekkingsgraad van 105 procent om de algemene risico’s te kunnen dekken. Op termijn is 115 procent gewenst zodat er voldoende reserve aanwezig is voor de dekking van onverwachte tegenvallers, waaronder tegenvallende beleggingsresultaten als gevolg van een slecht beursklimaat in dat jaar. Het fonds bepaalt en publiceert per einde van elke kwartaal de dekkingsgraad.

Premie

De pensioenpremie was in 2015 niet voldoende om de kosten van de opbouw van de pensioenaanspraken te dekken. In het boekjaar 2015 is 189 miljoen gulden aan pensioenuitkeringen betaald (2014: 173 miljoen). Dit werd gedeeltelijk gedekt door de premie-inkomsten van 113 miljoen gulden. Dit was in 2014 nog 114 miljoen. Per saldo is, conform het kapitaaldekkingsstelsel, in het jaar 2015 derhalve 76 miljoen gulden (2014: 59 miljoen) onttrokken aan het beschikbare vermogen om aan de uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Het fonds verkeert namelijk in een rijpe staat, hetgeen betekent dat het aantal gepensioneerden groter is dan de actief verzekerden.

De APC Groep, die bestaat uit APC en de Centrale Hypotheekbank (CHB), had eind 2015 4,5 miljard gulden (2014: 4,6 miljard) aan bezittingen. Van deze bezittingen was 155 miljoen (2014: 192 miljoen) nodig ter dekking van de schulden en de overige voorzieningen waardoor er een beschikbaar vermogen resteerde van 4,3 miljard gulden (2014: 4,4 miljard) om de pensioenverplichtingen te dekken. Het beschikbaar vermogen eind 2015 is derhalve minder ten opzichte van het jaar 2014. De Groep heeft een negatief vermogen 21 miljoen gulden per 31 december 2015.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | APC had hoger dekkingstekort in 2015

  1. Renée van Aller

    Dat belooft weinig goeds voor de gepensioneerden in en buiten Curaçao. Die tekorten kunnen nooit meer worden hersteld. De Centrale Bank moet toezicht houden op de pensioensector. Wat de overheidspensioenfondsen betreft is dat altijd een probleem geweest. De overheid gebruikt de ingehouden premies al jarenlang als kasgeld in plaats van deze af te dragen aan het pensioenfonds. Dat gebeurt in Aruba ook al jaren. Vandaar dat het APC en de APFA er zo slecht voorstaan, evenals de SVB fondsen. De gelegaliseerde diefstal heeft thans zijn grenzen bereikt. Ook de Staten, evenals de vakbonden van de overheid houden al jaren hun kiezen op elkaar over dit fenomeen. Afgekocht? Dus zullen de pensionado’s nog veel meer gekort worden. Maar pas na de verkiezingen. En onze politici? Die krijgen een dik pensioen zonder ooit premies te betalen. Dat is het goede voorbeeld geven. Renée van Aller&John de Vries

  2. eerst maar eens kijken hoeveel salaris er word betaald en waarom en aan wie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *