Amigoe | Aqualectra schoont crediteurenbestand op

Aqualectra schoont crediteurenbestand op

Aqualectra schoont crediteurenbestand op

WILLEMSTAD — Naast een uittreksel van de Kamer van Koophandel moeten leveranciers van Integrated Utility Holding (nutsbedrijf Aqualectra) een verklaring van de Inspectie der Belastingen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het voldoen van de belastingverplichtingen overleggen.

Er zijn ondernemingen die verbaasd op het verzoek hebben gereageerd.

Volgens Aqualectra directeur Darick Jonis spelen een paar dingen een rol. Zo migreert Aqualectra in de nabije toekomst naar een nieuw informatiesysteem. “Daarvoor wil je alle gegevens in je crediteurenbestand schoon hebben”, legt Jonis uit. Daarnaast zit Aqualectra met verschillende derdenbeslagen die door overheidsinstanties bij het nutsbedrijf worden gelegd. “Dat legt een grotere druk op ons. Vooral voor de administratie”, zegt Jonis.

Ter voorbeeld: Aqualectra werkt met bedrijf X. Aqualectra moet bedrijf X 1000 gulden betalen. De fiscus echter heeft een derdenbeslag op bedrijf X voor achterstallige betalingen. Aqualectra moet dat bijhouden en van die 1000 gulden bijvoorbeeld 300 gulden aan de Belastingdienst overmaken. De rest van het bedrag, 700 gulden, gaat naar bedrijf X.

“Maar primair is deze actie voor het opschonen van het crediteurenbestand.” Als een leverancier al lang geen opdrachten van het nutsbedrijf heeft gehad en zijn gegevens rond het nakomen van fiscale verplichtingen niet wil doorgeven, wordt het bedrijf uit het crediteurenbestand van Aqualectra gehaald. Als het bedrijf daarna toch aan het overheidsbedrijf wil leveren, zal het weer de procedures moeten doorlopen om voor leverancier van Aqualectra in aanmerking te komen.

Kwaliteit

Bedrijven die een dergelijke verklaring van de Ontvanger en SVB niet kunnen overhandigen worden ook door het nutsbedrijf geregistreerd. “Dan weten we tenminste dat ze achter zijn met die betalingen en kunnen we daar rekening mee houden”, zegt Jonis. “Dan zijn we op de hoogte van de risico’s die er zijn.” De kans is er dat er door derdenbeslag op de kwaliteit van het geleverde werk wordt ingeboet.

Het bedrijf heeft veel reacties gehad van bedrijven die de brief van Aqualectra hebben ontvangen. Zo zijn er mensen die zich afvragen ‘Wie denkt Aqualectra wel dat het is?’, zegt Jonis. Maar er zijn ook ondernemingen die netjes de gevraagde gegevens overhandigen en die blij zijn dat er eindelijk een bedrijf iets doet aan ‘unfair competition’, waarbij één leverancier wel aan zijn sociale verplichtingen voldoet en een andere leverancier niet, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

De verklaring inzake afdracht loonheffing en sociale verzekeringspremies wordt ook vaak gevraagd bij aanbestedingen en door overheden om er zeker van te zijn dat ze zaken doen met bonafide bedrijven die hun rekeningen en belastingen netjes betalen.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | Aqualectra schoont crediteurenbestand op

  1. Ik zou het ook eens andersom willen zien; Aan welke `bedrijven` levert Aqualectra en onder welke voorwaarden. Hoe weet Aqualectra dat het echte en geregistreerde bedrijven zijn die een industrieel of commercieel of zelf een `speciaal` tarief krijgen? Kunnen we daar ook eens zicht op krijgen Aqualectra?

    Als ik zie hoe Aqualectra omsprong met de WTC diefstal en daar zelfs over ging onderhandelen dan ben ik bang dat we aan nog wel eens meer “speciale” zaken zouden kunnen meebetalen. Want dat we met zijn allen meebetalen aan diefstal van energie en water dat lijkt me wel duidelijk.

  2. Bij elke aanbesteding moeten de verklaringen van de Inspectie der Belastingen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het voldoen van de belastingverplichtingen overleggen, inschrijving KvK, verklaring rechtbank niet faillissement en verklaring bank liquide middelen.

    Alleen de controle hierop is vaak ver te zoeken, meestal wordt de opdracht gegund aan de goedkoopste opdrachtnemer (up to 40% verschil). Gezien de grootte prijsverschillen kan men al op voorhand weten dat hij/zij niet alle premies afdraagt. Of deze opdrachtnemer nu premies voor 2 – 3 medewerkers of voor alle medewerkers afdraagt wordt niet gecontroleerd want hij heeft zijn verklaring toch netjes ingeleverd. Doordat ministerie financiën met name kleine opdrachtnemers deze mogelijkheid geeft kunnen ze rommelen en loopt de overheid veel geld mis aan sociale premies.

    Op deze manier is de overheid een dief van zijn eigen portemonnee of zoals ik denk, ze moeten de kiezers alvast wat gunnen voor de volgende verkiezingen.

  3. Perfect. Deden alle bedrijven dat maar. Wie wat te verschuilen heeft vind dit uiteraard niet leuk.

  4. Ronduit belachelijk dat Aqualectra bedrijven vraagt dit te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *