Amigoe | Asjes kiest frontale aanval in sportruzie

door Favell Maduro

Asjes kiest frontale aanval in sportruzie | Foto Ken Wong

Asjes kiest frontale aanval in sportruzie | Foto Ken Wong

WILLEMSTAD — Ivar Asjes is van plan om alle sloten, die door Sedreko geplaatst zijn bij publieke sportfaciliteiten, weg te laten halen. Tijdens de wekelijkse persconferentie gisteren zei de minister-president van Curaçao dat hij zo het onrecht dat kinderen van het eiland wordt aangedaan, wil stopzetten.

Asjes liet voor de persconferentie al het slot van een sportzaal in Suffisant weghalen. Tijdens de ontmoeting met de pers werd bekend dat Sedreko het sportcomplex opnieuw op slot had gedaan. Asjes reageerde hier gepikeerd op, en zei door te gaan met het doorknippen van sloten totdat er geen slot meer over is op Curaçao.

De regeringsleider is vast van plan om zijn wil door te drukken, omdat hij meent het mandaat te hebben van het parlement. Het parlement heeft de sportplannen – die al onder de regering- Hodge zijn opgesteld – goedgekeurd, zei Asjes.

In die plannen was al aangekondigd dat er een nieuwe koers gevaren zou worden voor wat betreft sport. Sindsdien is er gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, waardoor de samenwerking met onder andere Sedreko tot een eind zou komen.

De overdracht van de sportcomplexen loopt nu uit op een soap. Sedreko op zijn beurt meent nog steeds sommige sportfaciliteiten in beheer te hebben en heeft die laten sluiten. Dit tot ongenoegen van Ivar Asjes.

Tijdens de persconferentie verklaarde de minister-president bevoegd te zijn om de sloten te laten doorknippen, omdat de Stichting Exploitatie Sportterreinen (S.E.S.) hier toestemming voor heeft gegeven.

Volgens Asjes heeft S.E.S.-bestuurder Ivan de Windt hem alle medewerking toegezegd. Asjes bleef het zevenkoppige bestuur van Sedreko aanvallen. Voor hem was het duidelijk dat Oswin Cijntje als voorzitter van Sedreko leugens verspreidt.

Dat Cijntje liegt, is volgens Asjes voor iedereen gisteren duidelijk geworden. Cijntje heeft de complexen laten sluiten omdat Sedreko de exploitatiekosten niet meer kan dragen nu ze geen subsidie meer ontvangen van de regering.

Asjes zei te hopen dat de terreinen nu snel worden overgedragen aan de nieuwe stichting FDDK. Volgens de minister-president heeft die nieuwe stichting genoeg geld voor de exploitatie van de sportterreinen en om de salarissen van de beheerders en de trainers te betalen.

Asjes riep S.E.S. wel op om kleur te bekennen. Zij moeten nu volgens Asjes laten zien tot welk kamp ze behoren. Behalve het complex in Suffisant is er nog een sportcomplex in Barber waar Sedreko recht op meent te hebben. Daar wil Asjes ook het slot van laten verwijderen.

De minister-president wil dat Sedreko een voorbeeld neemt aan de andere stichting in het dispuut, FFDK. FFDK exploiteert het sportcomplex SDK in Brievengat. Zij hebben al aangegeven mee te willen werken om het SDK-complex over te dragen. Asjes hoopt dat dat voor het eind van de maand rond is.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *