Amigoe | Behandeling klacht in asbestkwestie op 6 september

Advocaten Achim Henriquez en Olga Kostrzwewski gaan ertegenaan

Advocaten mr. Achim Henriquez en mr. Olga Kostrzwewski pakken asbestkwestie aan

WILLEMSTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de behandeling van de zaak/klacht van advocaten Achim Henriquez en Olga Kostrzewski namens hun cliënt Fundashon Promove Derechi Humano Curaçao (FPDHC) in de asbestkwestie, op 6 september om 14.00 uur ingepland.

Het hof reageert hiermee binnen 24 uur na indiening van het klaagschrift. “Zo snel hadden wij absoluut geen reactie verwacht”, zegt Henriquez. “We zijn heel erg blij.”

De advocaten reageren verheugd op de snelle respons van het hof: “We zijn natuurlijk verheugd dat het klaagschrift, namens onze cliënt FPDHC, in goede orde is ontvangen en dat er reeds binnen 24 uur na indiening een datum is ingepland voor de behandeling van de zaak. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het hof in dezen ook de correcte beslissing zal nemen.”

Het klaagschrift werd eergisteren ingediend. Hierin wordt het hof verzocht om het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging te bevelen van ‘Refineria di Kòrsou (RdK) en de Curaçao Refinery Utilities (CRU, ofwel de BOO-energiecentrale, red.), in de kwestie rond het opruimen en de opslag van asbest. Tegen de voornoemde bedrijven werd op 17 februari aangifte gedaan bij het OM omdat ‘noch bij de opslag noch bij het ruimen van asbest, enige voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen’.

Volgens FPDHC heeft het OM met de aangifte van de stichting, ‘bijna een half jaar niets gedaan en heeft daarmee nagelaten om tot vervolging van de verdachten over te gaan’. De advocaten, over de reden waarom het hof werd benaderd: ”Het OM heeft, ondanks uitdrukkelijk verzoek van FPDHC, niet aangegeven of zij zal vervolgen en ook niet op een eerder schrijven gereageerd, zodat klaagster nu terecht mag concluderen dat het OM niet tot vervolging zal overgaan. Ook is iedere redelijke termijn die het OM gegund zou mogen worden om zich over het al dan niet vervolgen uit te laten, verstreken.”

De stichting heeft in haar statuten als doelstelling ‘de levensstandaard van slachtoffers en hun nabestaanden te verhogen, alsook het begeleiden bij de schadeloosstelling van zowel materiële als immateriële schade, voortvloeiend uit blootstelling aan schadelijke stoffen in de ruimste zin van het woord’.

De stichting sprak zich kritisch uit over de wijze waarop er op het terrein van de RdK is omgesprongen met eerst jarenlange opslag van een grote hoeveelheid asbest, en vervolgens de ruiming daarvan. Rond april 2015 werd door voornoemde bedrijven gestart met het verwijderen, waarbij volgens de stichting grove fouten zijn gemaakt.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Behandeling klacht in asbestkwestie op 6 september

  1. Het is hoog tijd dat er iets gedaan wordt! De manier hoe de RdK en BOO met adbest (en andere stoffen) omgaat is doodgewoon crimineel. Chapeau, zowel aan het hof voor hun snelle reactie als FPDHC voor hun inzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *