Amigoe | Belastingaanpassing biedt meer ruimte voor pensioensparen

wet ‘Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen’  naar Staten

Wet ‘Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen’ naar Staten

WILLEMSTAD — Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) heeft een nieuwe belastingwet naar de Staten gestuurd.

De wet ‘Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen’ heeft onder andere als doel om meer ruimte te geven om voor een eigen pensioen te sparen. Er zijn 30.000 werkenden die na hun pensionering alleen op aov aangewezen zullen zijn. Ook een pensioengat, waarbij men maar deels een pensioen heeft opgebouwd, komt veel voor.

Op dit moment bedraagt de ruimte voor aftrek van premies voor een oudedagsvoorziening maximaal 1000 gulden. Het voorstel van de regering is om deze aftrek te verruimen tot 10.000 gulden.

Het voorstel moet werknemers op Curaçao stimuleren om meer te sparen voor hun pensioen. Naast deze verhoging wordt ook de mogelijkheid geïntroduceerd om via banksparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening wordt gestort, een pensioen op te bouwen. “Dit maakt het zowel voor werknemers als ondernemers en zelfstandigen zonder personeel mogelijk om op een simpele, transparante en economisch verantwoorde wijze extra pensioen op te bouwen voor de oude dag.”

In de Memorie van Toelichting (MvT) op de wet is opgenomen dat ongeveer 30.000 personen op het eiland die op dit moment werkzaam zijn in de toekomst voor hun pensioen alleen afhankelijk zullen zijn van de algemene ouderdomsverzekering (aov). “Echter, een aov-uitkering zonder aanvullende oudedagsvoorziening zal niet genoeg zijn voor deze groep om in de toekomst als gepensioneerden een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van leven te kunnen leiden”, benadrukt de regering in de MvT.


Pensioenga
t

Personen die wel een pensioen uit een tweede bron, zoals een bedrijfspensioen, hebben, lopen vaak het risico dat zij met een zogenoemd pensioengat te maken krijgen. Een pensioengat kan door diverse omstandigheden ontstaan, bijvoorbeeld wanneer iemand van baan verandert of als het aanvullend pensioen niet toereikend blijkt te zijn.

Het kan ook zijn dat de werknemer behoefte heeft aan een overbruggingspensioen, wanneer een in het buitenland opgebouwd pensioen later van kracht wordt dan op Curaçao of wanneer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de gepensioneerde nog een hypotheek heeft af te lossen.

Om bovengenoemde redenen is het volgens regering zeer wenselijk en belangrijk dat de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen wordt verruimd. “Voor wie nog geen pensioen heeft opgebouwd, kan in de leemte worden voorzien en voor wie met een pensioengat wordt geconfronteerd, kunnen de gevolgen daarvan worden gemitigeerd.”

Het pensioen waarvoor de regering zich in het voorstel sterk maakt is een ‘derde pijler pensioen’ (zie kader). Dit biedt de mogelijkheid aan de inwoners van Curaçao om naast de aov of hun bedrijfspensioen extra te sparen voor hun oudedagsvoorziening, zodat zij na hun pensionering een maatschappelijk aanvaardbaar pensioen kunnen genieten en een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Op het moment worden Curaçaoënaars echter niet geprikkeld om een derde pijler pensioen op te bouwen, met alle gevolgen van dien, staat in de MvT vermeld.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *