Amigoe | ‘Beperking kiesrecht Europese Nederlanders in strijd met Staatsregeling en Statuut’

Hoofdstembureau bevestigt verkiezingsdatum

volgens staatsrechtgeleerde Douwe Boersema onmogelijk

WILLEMSTAD — De beperking van het actieve kiesrecht voor Europese Nederlanders die minder dan vijf jaar op Curaçao wonen is volgens staatsrechtgeleerde Douwe Boersema onmogelijk, omdat het in strijd is met de Staatsregeling en het Statuut.

Dat zegt Boersema desgevraagd tegenover de Amigoe.

“Het is een onbegaanbare weg om het kiesrecht van Europese Nederlanders te beperken. In artikel 43 van de Staatsregeling staat: ‘de leden van de Staten worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Curaçao met de Nederlandse nationaliteit die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt’. De beperking is daardoor volgens mij in strijd met de Staatsregeling”, aldus Boersema.

De beperking is volgens Boersema ook in strijd met artikel 46 van het Statuut. Daarin staat dat ‘de vertegenwoordigende lichamen worden gekozen door de ingezetenen van het betrokken land, tevens Nederlanders, die de door de landen te bepalen leeftijd, welke niet hoger mag zijn dan 25 jaren, hebben bereikt’.

“In het Kiesreglement worden verder beperkingen geregeld, maar die zijn eerder technisch van aard”, zegt Boersema. “Om de beperking voor Europese Nederlanders te kunnen invoeren moet de eis van ingezetenschap worden veranderd in de Staatsregeling en in het Statuut. Daar heb je een tweederde meerderheid van het parlement voor nodig. Ook moet de Rijksministerraad ermee akkoord gaan. Ik denk dat dat allemaal moeilijk wordt.”

Boersema begrijpt wel waar het voorstel vandaan komt. “Veel Nederlanders komen met een kortlopend contract naar het eiland. Ook heb je stagiairs die zich inschrijven en nauwelijks binding hebben met Curaçao en toch een behoorlijke invloed kunnen hebben op het bestuur van het land. Toen ik vijftien jaar geleden pas uit Nederland kwam stemde ik met Nederlandse onderbuikgevoelens, omdat je de politieke verhoudingen niet kent. Inmiddels ken ik ze wel en stem ik ook anders.”

Niet-Nederlanders

De Nederlandse Kieswet biedt echter de mogelijkheid aan mensen zonder een Nederlands paspoort, die vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, om te stemmen. Op Bonaire, waar de Nederlandse Kieswet geldt, was dit de afgelopen maanden voor het referendum van 18 december 2015 ook interessant. Degenen zonder de Nederlandse nationaliteit, maar die wel vijf jaar onafgebroken ingezetene van Bonaire waren en ten minste de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt, waren ook kiesgerechtigd.

“Wat Curaçao wel kan doen, en ik weet niet of PS hier iets voor voelt, is het kiesrecht in te voeren voor niet-Nederlanders die vijf jaar ingezetene zijn en over een geldige verblijfsvergunning beschikken. Dat is in Nederland dus ook zo. Ik weet niet wat de aantallen zijn, maar je hebt een grote groep Chinezen die een behoorlijke binding met het eiland hebben. Dit is een interessante discussie”, zegt Boersema.

Mensenrechten

Begin 2010 stak toenmalig gouverneur van de Nederlandse Antillen Frits Goedgedrag een stokje voor het referendum dat het Bestuurscollege van Bonaire op 26 maart wilde houden. Volgens hem was die volksraadpleging in strijd met de internationale mensenrechten en met het ‘algemeen belang van het Koninkrijk’, omdat het kiesrecht van Bonairiaanse inwoners ‘onredelijk werd beperkt’. De Eilandsraad van Bonaire had bepaald dat Nederlanders die niet op de Antillen geboren waren alleen aan het referendum mochten deelnemen als zij vóór 1 januari 2007 op Bonaire waren komen wonen. ‘Een dergelijke beperking vindt geen steun in de democratische cultuur dat Nederlanders in het land binnen het Koninkrijk waarin zij woonachtig zijn kunnen deelnemen aan verkiezingen’, meende de gouverneur toen.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | ‘Beperking kiesrecht Europese Nederlanders in strijd met Staatsregeling en Statuut’

  1. De zgn ‘buitenlanders’ kunnen het niet meer aanzien met de Schotte, Jamaloodin, Hakim. Constancia. Thode, Godett, Wiels. Asjes en ga zo maar door.. De YDK heeft er blijkbaar geen probleem mee dat het eiland wordt leeggeroofd

  2. het klopt wel wat boersma zegt, de grootste onafhankelijkheid stemmers bij de SI-No referendum waren de Europese Nederlanders.
    Inderdaad mogen de partijen zich hier zorgen maken want de 20.000 Europese stemmers chinezen en de spaanstaligen als die een partij oprichten dan hebben zo maar 5 zetels in het parlement. Vroeger hielden ze zich van ver van dit soort podium, maar de de radicalisering van de PS heeft er voor gezorgd dat deze mensen zich tweede rangs burgers gan voelen en dat de wetten alleen maar ten gunste van de YDK worden gemaakt. Dit terwijl ze wel moeten bijdragen in de belastingen.
    Leges moeten ze nu betalen om zich hier in te schrijven, als Nederland dit gaat doen dan kunnen alleen de rijken zich nog laten inschrijven in Nederland.
    Van de PS hoor je Body Bags, Trouwens van het Ministerie van fiancien hoor je een heel ander verhaal is maar wat blij dat de Europese nederlander hier woont vooral omdat ze daardoor buitenlandse deviezen binnen krijgen

  3. Chinezen zijn ook slim genoeg om niet te stemmen op de PS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *