Amigoe | Beroep milieuorganisaties inzake Wechi gegrond

wechi

De werkzaamheden bij Wechi zijn volop gaande

WILLEMSTAD — Het beroep van de milieu-organisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental is door de rechter gegrond verklaard, waardoor de weigering van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om een beslissing te nemen op het LOB-verzoek van de organisaties vernietigd is.

De VVRP-minister ‘dient binnen drie weken na heden alsnog een schriftelijke beslissing te nemen’.

Ook wordt het ministerie in de proceskosten van 700 gulden veroordeeld en 150 gulden voor griffierecht. Lloyd Narain namens de milieuorganisaties: “Door op het verzoek – een beroep op de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) – niet te antwoorden en de opgevraagde stukken die betrekking hebben op de ontwikkelingsplannen van Wechi niet te leveren, menen wij dat de overheid een strategie hanteert waarbij door het voeren van rechtszaken men rekent op een financiële uitputtingsslag.

Dit terwijl de overheid zich wat betreft de ontwikkeling van Wechi duidelijk niet aan de wet houdt. Wij zijn nu dus in afwachting.” Zoals bekend is de aftrap voor de ontwikkeling van Wechi in samenwerking met de woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) op 20 augustus door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gegeven. Op het terrein dat een totaaloppervlak van 135 hectare bestrijkt en dat tussen Julianadorp en Souax ligt, zijn de werkzaamheden dan ook volop gaande.

Amigu di Tera en Defensa Ambiental hebben reeds in 1999 bezwaar gemaakt tegen de overheidsplannen om Wechi te ontwikkelen en het gebied een stedelijke bestemming in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) te geven en hebben vervolgens tal van rechtszaken tegen de overheid gevoerd.

“Tot mijn verbazing heb ik recent de PNP-partijleider Humphrey Davelaar uitspraken op de radio horen doen, waarbij hij stelde dat de financiers van de partij niet tevreden zijn omdat minister Earl Balborda niet zou luisteren.

Aangezien de heer Davelaar zich ook sterk heeft gemaakt voor de start van de ontwikkeling van Wechi, er hals over kop een aanvang werd gemaakt, vragen wij ons af welke belangen van welke financiers in Wechi worden nagestreefd?”

Narain stelt verder dat ‘het geringe aanbod van nieuwe FKP-woningen voor de laagste inkomensgroepen onbetaalbaar zou zijn gebleken’.

Narain verwijst in dit kader naar een rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) van mei vorig jaar, en licht toe: “Dat het hele beleid van FKP niet werkt is duidelijk gebleken uit dit rapport, de relatie met de overheid is niet goed geregeld. Er bestaat voor de sociale woningbouw geen financieringsregeling tussen de overheid en FKP.

Noch de overheid noch FKP heeft ooit vastgesteld wat een sociale huurwoning is. FKP gaat er gewoon van uit dat alles wat zij bouwt – dus ook voor midden-inkomens – in deze (onbekende) categorie valt. Verder blijkt dat de wachtlijst van woningzoekenden die bij FKP zijn ingeschreven, niet wordt bijgehouden. Ook is volgens de ARC niet duidelijk of de woningzoekenden een huur- dan wel koopwoning wensen.”

Bron: Amigoe
Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *