Amigoe | Beslag UTS blijft

uts-gebouwen-te-koop

Beslag UTS van Fundashon Bèshi (spaarfonds van het UTS-personeel) blijft

WILLEMSTAD — De rechter heeft de eis van Fundashon Bèshi (spaarfonds van het UTS-personeel), om het conservatoir beslag van telecombedrijf UTS op de bankrekeningen van de stichting op te heffen, afgewezen. Het gaat om een bedrag van meer van 1,3 miljoen gulden.

Volgens UTS is Fundashon Bèshi haar betalingsverplichting uit hoofde van een overeenkomst niet nagekomen. Op 3 oktober 2007 is UTS overeengekomen met de fiscus dat het telecombedrijf over de jaren 2001 tot en met 2006 alsnog 6 miljoen gulden betaalt aan wettelijke premies en loonbelasting. Van dit bedrag heeft meer dan 1,3 miljoen betrekking op de stichting.

Volgens UTS is er door tussenkomst van KPMG in 2007 afgesproken dat UTS dit bedrag in rekening brengt van Fundashon Bèshi en dat de stichting dit dan weer verhaalt op de deelnemers in het spaarfonds.

Volgens Fundashon Bèshi is er geen reden om contractuele verplichting tussen UTS en de fiscus op de stichting af te wentelen, omdat UTS zich altijd op het standpunt heeft gesteld dat het een vordering heeft op de individuele deelnemers in het spaarfonds met betrekking tot de voorgeschoten belasting.

Volgens de rechter is tijdens de behandeling van de zaak echter vast komen te staan dat UTS inhoudingspichtige is. Volgens de rechter is het aannemelijk dat er nog steeds deelnemers in Fundashon Bèshi zijn die uitkeringen tegemoet kunnen zien en die reeds hebben deelgenomen in het spaarfonds in de jaren 2001 tot en met 2006.

Aangezien de stichting zelf aangeeft dat de rente pas bij uitkering belastbaar is, kan Fundashon Bèshi zich, in ieder geval ten opzichte van deze deelnemers, niet beroepen op verjaring van het akkoord uit 2007, aldus de rechter.

“Het is aannemelijk dat UTS een vordering heeft op het vermogen van Fundashon Bèshi ter zake loonbelasting en wettelijke premies over de gedurende 2001-2006 bijgeschreven rente, nu UTS reeds op voorhand met de fiscus heeft afgerekend”, schrijft de rechter.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *