Amigoe | Bikker nog altijd positief over komst Fast Ferry

door Amigoe verslaggever Bobby Spier

Statenlid Andin Bikker De Arubaanse politicus Andin Bikker, die mede het initiatief nam voor deze ferry, denkt aan 10 dollar per passagier en 25 voor een auto | Foto Aruba Dushi Tera

Statenlid Andin Bikker De Arubaanse politicus Andin Bikker, die mede het initiatief nam voor deze ferry | Foto Aruba Dushi Tera

ORANJESTAD — Uit de haalbaarheidsstudie naar de Fast Ferry Service tussen Aruba, Curaçao en Bonaire blijkt volgens het Antilliaans Dagblad dat het project niet voldoet aan cruciaal gestelde voorwaarden.

Zo kan niet snel genoeg worden geladen en gelost en zou Aruba geen garantie kunnen geven op ‘een vlotte controle door immigratie en douane’. Parlementariër Andin Bikker (PDR) gelooft nog altijd in de komst van de veerdienst en stelt dat het rapport bedoeld is om ‘obstakels in kaart te brengen’.

‘Fast Ferry dreigt te stranden’ kopte het Antilliaans Dagblad gisteren. De krant stelt een kopie in handen te hebben van het Ferry Onderzoek Inter-Caribische Expressdienst’ (Foice) dat uitgevoerd werd door het bureau Icasus Caribbean in opdracht van de drie eilandbesturen. Uit de haalbaarheidsstudie zou blijken dat aan de cruciale voorwaarden, zoals de zo kort mogelijke reistijd en omkeertijd (20 minuten), niet kan worden voldaan. Zo zou de veerdienst op alle drie de eilanden te maken hebben met ‘fors tijdverlies’, omdat niet op de gewenste locatie kan worden afgemeerd.

Als voorbeeld: Aruba heeft de Paardenbaai aangewezen, terwijl San Nicolas als de ‘ideale locatie’ wordt beschouwd. Op Bonaire zou helemaal geen geschikte havenvoorziening zijn en daar moet volgens Icasus een zogenaamde ‘floating harbour’ ter waarde van 4 tot 5 miljoen dollar worden geïnstalleerd. Voor de aanpassing van de locaties op Aruba en Curaçao is zo’n 10 miljoen dollar nodig, aldus het Antilliaans Dagblad.

Denken in oplossingen

Bikker, die belast is met het Fast Ferry-initiatief, laat Amigoe weten dat het Antilliaans Dagblad het onderzoek heeft benaderd ‘vanuit de het glas is half leeg-benadering’. “Het rapport is bedoeld om obstakels in kaart te brengen die kunnen worden weggenomen. Uiteindelijk is het aan de regeringen, na raadpleging van de gevoelens van de parlementen, om te beslissen”, stelt hij.

Op de vraag of het klopt dat uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de ferry niet in de gestelde twintig minuten kan omdraaien, reageert hij: “Hangt ervan af. Als een operator iedere dag op en neer wil, moet de omdraaitijd sneller. Maar als een operator maar drie of vier keer per week op en neer wil, is het genoeg”, aldus Bikker. Waarop de omkeertijd nu wordt geschat door Icasus, weet Bikker niet, omdat hij het rapport niet in handen heeft ‘maar wel de hoofdlijnen kent’.

Vraag naar ferry

Over de gekozen Paardenbaai-haven en de aantijging over de trage immigratie en douane zegt Bikker: “Voor wat betreft San Nicolas als haven, de regering heeft dat in overweging. Met betrekking tot de douane, dat is iets dat mijns inziens met technologie en wat meer mankracht kan worden opgelost. Ik denk in termen van oplossingen van hoe het wel kan werken en niet in obstakels. Er zijn talloze ferry-diensten in de wereld die perfect werken, waarom zou dat hier niet kunnen?”

Daarbij stelt hij dat vanuit de markt vraag is naar een ferry-service. “Als je iemand op straat vraagt, zou men allang blij zijn met een veerdienst minimaal vier keer per week, nu is er immers nul. Dus we blijven eraan werken.” Op de vraag of hij zelf nog steeds positief is over de komst van de ferry-dienst reageert hij: “Natuurlijk positief. Een negatief getint artikel gaat de vraag naar en wenselijkheid van een ferry service niet wegnemen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *