Amigoe | Binnenkort beslissing over bouwvergunning Wechi

Binnenkort beslissing over bouwvergunning Wechi

Binnenkort beslissing over bouwvergunning Wechi

WILLEMSTAD — Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) stelt inzake de voortgang van de ontwikkeling van Wechi ‘niet te zullen zwichten voor druk die via de media wordt opgevoerd’.

Ze laat weten dat mogelijk over ongeveer een maand de beslissing over de uitgifte van een bouwvergunning voor Wechi, aangevraagd door de woningstichting Fundashon Kas Popular (FKP), genomen kan worden.

Ze gaf vorige week tijdens een persconferentie en ook in een telefonisch interview met de Amigoe stellig aan zich niet te zullen laten beïnvloeden door druk die soms door ontwikkelaars wordt opgevoerd. “Dit door de media op te zoeken in de hoop dat zij een uitgifte van bouwvergunningen en lopende aanvragen kunnen bespoedigen.

Zo zijn er de afgelopen periode ook tal van vragen gesteld over de bouwvergunning van Wechi. Er is in het verleden een vergunning uitgegeven die vervolgens door dezelfde verantwoordelijke ambtenaar weer ‘nietig werd verklaard’.

Dit hield verband met een lopende rechtszaak die in de kwestie gevoerd wordt.” Zoals bekend voeren de milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental al jaren rechtszaken tegen het Land over de bestemmingswijziging van Wechi. De ontwikkelingsplannen behelzen de bouw van woningen door FKP. Er is hieromtrent al veel aan de hand geweest.

Zo had de interim-directeur van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), die tijdelijk aan de uitvoeringsorganisatie ter beschikking was gesteld, de vergunning in eerste instantie verstrekt.


Stukken we
g

Begin maart, nadat PNP-leider en Statenlid Humphrey Davelaar zijn steun voor oud-minister Earl Balborda had ingetrokken, stond de situatie binnen ROP op scherp door een incident met deze interim-directeur. Deze had een vrouwelijke ambtenaar tijdens een discussie op kantoor opgesloten. Hij werd onmiddellijk naar huis gestuurd en kreeg vervolgens een officiële toegangsontzegging tot het ROP-gebouw.

Vervolgens zou blijken dat nadat hij naar huis was gestuurd, tal van belangrijke stukken en documenten niet meer op kantoor te vinden waren. Zo ook de stukken inzake Wechi. F

KP had voor Wechi een bouwvergunningaanvraag ingediend in augustus vorig jaar, waarop een vergunning door de interim-directeur werd opgesteld. Na juridisch advies had de (thuiszittende) interim-directeur deze vergunning begin dit jaar zelf weer als ‘vervallen verklaard’.

Aangezien de gerelateerde stukken ontbraken, heeft FKP opnieuw documenten moeten aanleveren voor de aanvraag die nu in behandeling is.

Camelia-Römer die over het voornoemde niet verder in detail trad, geeft wel aan dat zij de kwestie nauwkeurig wil bestuderen alvorens de vergunning verstrekt kan worden.

“Ik heb recent ook weer een gesprek met FKP gehad, waarbij is afgesproken dat FKP nog drie stukken zou aanleveren. Ik zal bij het desbetreffende uitvoeringsorgaan checken of deze stukken inmiddels binnen zijn. Maar onafhankelijk hiervan loopt het gehele traject om tot een weloverwogen beslissing te komen, gewoon door.”


Weloverwoge
n

Ze licht toe dat hetzelfde team van experts dat binnen VVRP was aangesteld om zich in eerste instantie over de voortzetting van het megaproject ‘Inhaalslag’ te buigen, ook is ingeschakeld om zich over de complexe kwestie-Wechi te beraden.

Het team wordt gevormd door experts op het juridische en financiële vlak, maar ook door ingenieurs met expertise in civieltechnische bouwkunde.

“Ook heb ik inmiddels een gesprek met FKP gevoerd, een presentatie van de architecten bijgewoond en gesproken met Amigu di Tera en Defensa Ambiental inzake de lopende rechtszaak. Ik wacht nu op het centraal advies van het team van experts, die zich overigens ook over alle interne adviezen van de hoofden van de VVRP-uitvoeringsorganisaties – Domeinbeheer, ROP en Openbare Werken (OW) zullen buigen. Ook de secretaris-generaal en sector-directeur mogen advies uitbrengen.”

De minister benadrukt een gebalanceerde ontwikkeling van het eiland voor te staan, conform de wettelijke kaders, waarbij een duurzame ontwikkeling ten opzichte van de monumenten, natuur en milieu wordt nagestreefd.

“Zo staat er ook nog een gesprek ingepland met Amigu di Tera en het team van experts over Wechi. Ongeacht wat mijn besluit zal zijn, staat het de milieuorganisaties vrij om een gang naar de rechter in te zetten bij onenigheid over de uitkomst. Maar dat betekent niet dat ik per definitie in de toekomst het niet eens zal zijn met Amigu dit Tera en Defensa Ambiental, inzake een ander dossier. Wat dat betreft ben ik met mijn juridische achtergrond gewend om dossiers zonder bevooroordeling van elkaar te scheiden.”


Rustplaat
s

Behalve al het voornoemde dient ook het verzoek van de familie Ferero aan de overheid om ‘een misstand te corrigeren’.

De Amigoe plaatste vorige week een ingezonden brief van Norwin Gerónimo Ferero, waaruit blijkt dat de erven-Ferero als ‘mede-erfgenamen van de vrijgemaakte slaven Rasveldt’, bezwaar hebben geuit tegen de voorgenomen grondontwikkeling van Wechi.

Norwin Ferero verwijst naar het feit dat in de koopakte – de aankoop vond in 1993 plaats – staat dat ‘FKP de plantage Weitje, voorheen genaamd Klein Malpais, buiten het stuk grond ‘Rustplaats’ heeft gekocht. Ofwel, Rustplaats valt buiten de koop.

De VVRP-minister stelt de ingezonden brief te hebben gelezen en hierop over het eigendom van het terrein zowel navraag te hebben gedaan bij FKP, als bij het Kadaster.

“Volgens het Kadaster is FKP de eigenaar van Wechi, ook FKP heeft dit middels stukken van het Kadaster gesteld. Het is wel zo dat ook deze kwestie door het team van experts zal worden onderzocht. De heer Ferero heeft verder laten weten dat hij betekende stukken aan mij heeft gericht. Ik heb deze vooralsnog niet ontvangen, ik heb daar op kantoor wel navraag over gedaan. Mogelijk dat meneer de stukken aan Fòrti heeft gericht en niet naar Ararat, waar het ministerie gevestigd is”,

aldus Camelia-Römer. Ferero meldt in een reactie dat hij de stukken betekend, via een deurwaarder, heeft verzonden. Hij kon ook stukken laten zien met daarop een VVRP-stempel van ontvangst.

Uit een stuk van een gerechtsdeurwaarder valt verder op te maken dat een brief namens de ‘Stichting Belangenbehartiging Rechtsopvolgers Van Sybrecht Van Uytrecht’ aan de minister als kantoorhoudende te Fort Amsterdam is gestuurd.

Lees verder over dit onderwerp: Onduidelijkheid over grootte terrein en ligging ‘Rustplaats’ bij Wechi

De aanleg van het wegenstelsel is volop gaande.
Ook andere infrastructuur wordt zichtbaar.

Bron: Amigoe

Dossier: Project Wechi

 

Een Reactie op “Amigoe | Binnenkort beslissing over bouwvergunning Wechi

  1. mevr. begint dictatoriale neigingen te vertonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *