Amigoe | ‘BTW-belastingstelsel’ in de maak

VBC: Eerst discussie breder voeren

14 miljoen euro Nederlandse toeslagenschuld op Curaçao

‘BTW-belastingstelsel’ in de maak

WILLEMSTAD — De regering werkt aan een meer belastingneutraal (‘btw-achtig’) omzetbelastingsysteem. Dat is te lezen in een voorstel waarover nog geen besluit is gevallen. Daarbij wil de regering ophopingen in de omzetbelasting (ob) elimineren.

Gezien de jarenlange discussie omtrent de schakels in de omzetbelasting is volgens de regering de tijd rijp om een aanvang te maken om de cumulatie te elimineren, dan wel het omzetbelastingsysteem zodanig aan te passen dat de gevallen van cumulatie beperkter zijn. Dat staat te lezen in het conceptvoorstel dat in de media is gelekt. Het heffingspercentage van de ob zal volgens diverse media van 6 naar 11 gaan als het stelsel van schakels van de ob wordt verwijderd. Cumulatie wil zeggen dat er bij elke schakel van een product, van importeur tot eindleverancier, afzonderlijk ob geheven wordt.

Joop Kusters, de voorzitter van Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), vindt het jammer dat de informatie is gelekt. Het voorstel van de belastingstelselaanpassing moet volgens hem eerst in een brede maatschappelijke discussie worden besproken en zeker met de belangrijkste stakeholder in dezen, het bedrijfsleven. De VBC roept al jaren om deze schakels te elimineren. Hij juicht het dan ook toe dat deze regering aan het voorstel werkt. Wel neemt hij afstand van de wijze waarop het nieuws over de belastingverhoging en de schakels in het belastingsysteem naar buiten is gebracht. “Niemand weet waarom het draait. Ook het percentage van 11 is nog niet definitief.” Een inhoudelijke opinie geven over het voorstel is volgens hem dan ook nog niet aan de orde.

Al bij de wijzigingen van de omzetbelasting in 2013 is uitdrukkelijk door de regering gekeken naar de mogelijkheid om het huidige stelsel waarmee de omzetbelasting wordt geheven, te vervangen door een stelsel waarbij (gedeeltelijk) aftrek van voorbelasting mogelijk wordt, bijvoorbeeld een btw-systeem. Een grondige stelselwijziging was toen niet mogelijk vanwege tijdsdruk. Volgens de regering kan eventueel na een brede maatschappelijke discussie hierover stapsgewijs richting een niet-cumulatief stelsel van omzetbelasting worden gegaan.

Gezien de verschuiving van directe naar indirecte belastingen zal de eliminatie van schakels van de ob nagenoeg geen negatieve gevolgen mogen hebben voor de opbrengst van de omzetbelasting, zo staat te lezen. Om een budgetneutraal resultaat te krijgen zal de eliminatie van de schakels in de omzetbelasting tot een tariefsverhoging leiden. Het uiteindelijke doel is een volledige eliminatie van de schakels.

De eliminatie van de schakels zal plaatsvinden door het introduceren van een aftrekrecht. Op grond van dit aftrekrecht mogen aangewezen ondernemers de aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting (voorbelasting) in mindering brengen op de door hen verschuldigde omzetbelasting. Het aftrekrecht zal uitgaan van een zogenoemde butoir-regeling, hetgeen inhoudt dat niet meer voorbelasting in aftrek kan worden gebracht dan door de ondernemer verschuldigd is.

Casino’s

Ook wordt voorgesteld om de vrijstelling voor casino’s te laten vervallen. Dit voorstel wordt gedaan omdat er feitelijk geen goede argumenten zijn om dergelijke diensten vrij te stellen van een algemene bestedingbelasting. De derving door de introductie van het aftrekrecht en de verruiming van de kleine ondernemersregeling wordt opgevangen door de meeropbrengst als gevolg van het afschaffen van de vrijstelling voor casino’s en het vervangen van het gedifferentieerde tarief door een iets verhoogd algemeen tarief.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *