Amigoe | Buncampers kibbelen in rechtbank over aanstelling rechercheurs

Claudius en Maria Buncamper

Claudius en Maria Buncamper

PHILIPSBURG — De rechter deed gisteren uitspraak in een zaak aangespannen door Claudius en Maria Buncamper en een derde persoon tegen de minister van Justitie over de wettigheid van onderzoeken door twee leden van het Recherche Samenwerkings Team (RST).

De zaak is van belang in de strafzaak waar de Buncampers samen met drie andere verdachten worden beschuldigd van betrokkenheid bij fraude en valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij een criminele organisatie in verband met een transactie over een stuk land dat in erfpacht was uitgegeven. De zaak wordt morgen, woensdag 10 juni, behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg.

De zaak tegen de Buncampers kwam in december 2010 aan het rollen toen documenten tevoorschijn kwamen waarin werd onthuld dat het echtpaar de economische rechten op een stuk land in erfpacht voor 3 miljoen dollar hadden verkocht aan een bedrijf genaamd Eco Green NV.

Buncamper- Molanus had in april 2008 het recht op erfpacht van de grond voor 10.000 dollar gekocht toen ze lid was van het toenmalige Bestuurscollege. Gisteren draaide de zaak rondom de wettigheid van de onderzoeken door twee financiële inspecteurs van het RST in de zaken tegen de Buncampers en de medeverdachte, T.O.W. Op 15 januari hadden de drie verdachten en hun advocaat Jairo Bloem de minister van Justitie gevraagd om kopieën van de benoeming van de twee betrokken rechercheurs.

Het ministerie had gereageerd door te stellen dat de gevraagde documenten niet beschikbaar waren bij het ministerie noch bij een andere afdeling. De verdachten dienden toen een soortgelijk verzoek in bij het OM. De recherchecoördinator bij het kantoor van de advocaat-generaal, Dounia Benammar, stelde hierop dat na 10-10- ‘10, en overeenkomstig de consensus-Rijkswet Politie, leden van het RST niet meer ingezworen hoeven te worden omdat ze onafhankelijke onderzoeksbevoegdheid hebben.

Het gerecht stelde vast dat advocaat Richard Gibson Jr. pas tijdens de hoorzitting in deze zaak op 18 mei ‘duidelijk en kort’ in naam van het ministerie van Justitie had gesteld dat de RST-leden in kwestie niet op St. Maarten waren ingezworen of aangesteld.

Waarop de rechter het ministerie veroordeelde tot betaling van de kosten van de administratieve procedure, die werden vastgesteld op 1400 gulden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *