Amigoe | CAft: Schuldquote Aruba 2015 onder de 80 procent

CAFT-Voorzitter Age Bakker | Foto Rene Zwart

CAFT-Voorzitter Age Bakker | Foto Rene Zwart

ORANJESTAD — De schuldquote van Aruba is gedaald van 81,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 79,5 procent bbp eind 2015. Dat blijkt uit de publicatie van de eerste halfjaarrapportage van het College Aruba financieel toezicht (CAft) vandaag.

In het rapport wordt ingegaan op de werkzaamheden van het Cft (juli 2015) en het CAft gedurende de periode van augustus tot en met december 2015. Weinig nieuwe cijfers, maar vooral een opsomming en samenvatting van het werk dat het College vorig jaar heeft verricht.

Zo wijst het CAft nogmaals op de Landsbegroting 2016 en dat zonder extra inspanningen de tekortnorm van 2 procent dit jaar niet gehaald wordt. Volgens voorlopige berekeningen van het CAft komt het tekort dit jaar uit op 2,9 procent van het bbp. De oplossing moet volgens het College nadrukkelijk niet alleen aan de inkomstenkant gezocht worden, maar ook aan de uitgavenkant en met name in de personeelskosten van de overheid. Dat de schuldquote van Aruba in 2015 onder de 80 procent terecht kwam, baseert het College op cijfers uit de vierde uitvoeringsrapportage.

Eerder berichtte het CAft op basis van deze uitvoeringsrapportage dat het financieringstekort in 2015 uitkwam op 2 procent van het bbp, ruimschoots binnen de vastgestelde norm van 3,7 procent. Dat kwam overigens door twee ‘incidentele meevallers’, te weten de kwijtschelding van de schuld van Aruba aan de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van 60,5 miljoen florin en de invoering van de VAS, waarbij inkomsten uit de winstbelasting 2016 naar voren zijn gehaald. De VAS en een invorderingsactie hebben geleid tot een meeropbrengst in 2015 ten opzichte van de begroting van 74,8 miljoen florin.

Over de begroting van komend jaar stelt het CAft dat deze rond 15 juni 2016 bij het College ingediend moet worden. Uiterlijk 1 september moet deze begroting aan de Staten worden aangeboden.

PPP

Eén van de zorgpunten van het CAft is nog altijd het gebruik van de zogeheten Publiek Private Partnerschappen (PPP) en de verwerking van deze projecten in de Landsbegroting. “(…) significante langlopende verplichtingen worden aangegaan zonder dat deze direct meegenomen worden bij het bepalen van het tekort of de schuldquote”, schrijft het College in de halfjaarrapportage.

Opname in de overheidscijfers komt pas wanneer de PPP-betalingen van de overheid beginnen. Het College meent verder dat PPP-projecten, vooral wanneer deze gefinancierd worden door ‘fondsen’, het budgetrecht van de Staten inperken. Na parlementaire goedkeuring van een eenmalige machtiging (voor het totaalbedrag van de investering van een project), is de controle namelijk niet meer in handen van het parlement. De Kamer van Koophandel (KvK) sloot zich eerder dit jaar aan bij deze kritiek.

Uitstel advies

Het College zou eind maart van dit jaar advies uitbrengen over PPP-projecten, met de nadruk op de projecten Green Corridor en de Watty Vos Boulevard. Het College zou bij het advies ingaan op de vraag of er voor de financiering van deze projecten sprake is van een lening in de zin van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en hoe deze projecten begrotingstechnisch verwerkt moeten worden. Het advies liep echter vertraging op. Waarom, dat heeft het College niet bekendgemaakt. In het vandaag gepubliceerde rapport staat: “Het CAft is bezig met het vergaren van informatie betreffende PPP’s en zal hierover naar verwachting in de loop van 2016 een formeel standpunt bekend maken.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *