Amigoe | Calmes: ‘Op zeer korte termijn’ tegenvoorstel vakbonden

Calmes: ‘Op zeer korte termijn’ tegenvoorstel vakbonden

Abvo-voorzitter Wendy Calmes: ‘Op zeer korte termijn’ tegenvoorstel vakbonden

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden zullen binnen één tot twee weken met een tegenvoorstel komen voor een pensioenregeling voor ambtenaren van het Land Curaçao. Dit bevestigt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Volgens Calmes zijn de laatste adviezen zo goed als binnen en hij verwacht dat ‘op zeer korte termijn’ het voorstel bij de regering kan worden ingediend. In een zeer korte reactie stelde minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) dat hij nog geen tegenvoorstel heeft ontvangen en dat de vakbonden op korte termijn een brief van de regering kunnen verwachten.

De minister onthield zich vanochtend van verder commentaar.

De overheidsvakbonden hebben sinds oktober vorig jaar het voorstel van de regering in hun bezit. Dit voorstel gaat uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar, een overgangsregeling en een andere manier om de hoogte van de pensioenuitkering te bepalen. De regering wacht sindsdien op een reactie van de vakbonden, maar die reactie is er nog steeds niet gekomen.

In december gaf Van der Horst aan dat hij moeilijk langer kon wachten en stelde hij de vakbonden een ultimatum van medio januari. Hij gaf toen aan ervan overtuigd te zijn dat de vakbonden doordrongen waren van de urgentie van de zaak. Maar het ultimatum werd niet gehaald. Indertijd verklaarden de vakbonden dat het een complex probleem was met ingrijpende gevolgen dat ook betrekking heeft op verschillende andere wetten.

Tijdens dit traject kwamen de vakbonden zelf met een eigen streefdatum waarop hun tegenvoorstel gereed zou zijn. In eerste instantie werd gesteld ‘voor eind februari’, later werd dat ‘in de eerste twee weken van maart’. Maar beide streefdata werden niet gehaald. Vanochtend gaf Abvo-voorzitter Cames aan dat de vakbonden zeer dichtbij zijn om een tegenvoorstel in te dienen. “Wij hebben een advies van een neutrale actuaris opgevraagd. Dat is op een punt na binnen. Ook moet er nog gesproken worden over wat we gaan doen met doorwerken voor zware beroepen na je zestigste.”

De Abvo-voorzitter stelde vanochtend dat de regering wel de pensioenhervormingen snel wil doorvoeren, maar dat het een en ander wel secuur moet gebeuren. “Daar maken wij ons sterk voor.”

De vakbonden hebben tot nu toe wel een soort tegenvoorstel naar de regering gestuurd. Dit is echter nog niet het definitieve voorstel waar de regering op zit te wachten.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Calmes: ‘Op zeer korte termijn’ tegenvoorstel vakbonden

 1. JM Eustatia

  De Overheid heeft deze door de belastingbetaler betaalde en door de Overheid tot groteske proporties uitgebouwde slecht functionerende en slechte service verlenende sector laten uitgroeien tot een machtsgroep die steeds meer het beleid bepaalt, lees steeds meer beleid frustreert.
  Het is een moelijk probleem dat zich zeker niet door de pappen en nat houden- politiek van minister van de Horst laat oplossen, maar die gezien de macht van deze door de politici zelf geschapen machtsgroep, zich ook niet door andere ingrepen makkelijk zal laten bedwingen.
  Lange tijd heeft men gemeend de oplossing te zoeken in het vooral de gepensioneerden en in mindere mate andere belastingbetalers het gelag te laten betalen, zodat zou kunnen worden afgezien van het aan de Overheidsvakbond opleggen van de noodzakelijke maatregelen. Het is de Overheid inmiddels duidelijk geworden dat een kip slechts één maal kaal geplukt kan worden en dat er geen andere plukbare hoenders in de aanbieding zijn .
  Er is dan ook helaas geen alternatief : vroeg of laat zal het slikken of stikken worden en daarin zal de Overheid zich moeten laten spiegelen aan krachtdadige bestuurders .
  We zullen als het tot een krachtmeting komt , wat god moge verhoeden, als gemeenschap helaas door een diep dal gaan; maar de verantwoordelijken voor die dan te ontstane ellende zullen vooraf moeten weten dat zij het hardst het gelag zullen betalen en dat menigeen van hun na die apocalyps zonder baan zullen komen te zitten, omdat er na die puinhoop domweg geen geld zal zijn om hun voor hun deficiënte prestaties te blijven betalen.
  Het is te hopen dat het zover niet zal komen en dat eerder vroeg dan laat de wijsheid prevaleert over het egoistisch eigen belang.
  Ondertussen is het treurig te zien hoe een hele regering zich laat manipuleren en het toestaat dat een vakbond het tijdspad voor haar bepaalt.

 2. Zomaareenmening

  De overheidsvakbonden treineren de discussie zolang als het hun uitkomt. Ze rekken de uiteindelijke beslissing zolang totdat, zoals steeds vaker gebeurd, de politiek achteruit gaat leunen en de besliising zelf uit gaat stellen. Net als met de BVZ verzekeringen die nog steeds niet of zo laat mogelijk zijn ingevoerd.
  De tweedeling op Curacao neemt basale vormingen aan.
  De ambtenaren voelen zich blijkbaar meer dan het plebs ( oftewel de gewone arbeider ). Schandalig, maar ja, wat wil je meer in deze bananenrepubliek!!!

 3. Hoe lang rekken deze figuren de gang van zaken al en hoe lang gaan ze dat nog doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *