Amigoe | CBA blikt positief vooruit

CBA blikt positief vooruit

WILLEMSTAD — De Curaçaose bankiersvereniging CBA ‘is zich bewust van de realiteit dat veel bedrijven en hun personeel een moeilijke periode doormaken.’ “Tegelijkertijd is het belangrijk om zicht te houden op de positieve elementen, waar de Curaçaose gemeenschap mee aan de slag kan om er in 2014 weer bovenop te komen”, aldus een eindejaarsbericht van de bankiersvereniging.

“CBA leeft mee met de diverse grote en kleine ondernemingen die het hoofd breken over herstructureringen, inkrimpingen en zelfs ontslagen. Maar juist daarom is het goed de samenleving handvatten te bieden waar eenieder hoop uit kan putten voor het nieuwe jaar”, meldt de CBA. “Ondanks de kostenverhogende maatregelen en het aanhouden van de economische recessie vertoont de bankensector over het geheel genomen een voortgaand positief beeld.

Zelfs de economische stagnatie in 2013 weerhoudt de banken er niet van om winstgevend te blijven draaien en zelfs nog enige groei te realiseren. Het feit dat de lokale bancaire sector tijdens de financiële crisis een aantal jaren geleden en ook nu onder lastige omstandigheden een gezonde sector is en blijft, biedt een hoopgevende basis voor de toekomst.”

De CBA laat weten ook erg gelukkig te zijn met de nieuwe Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC), die naar verwachting per 1 januari 2015 de uit 1964 stammende BRK (Belastingregeling voor het Koninkrijk) vervangt. “Dit biedt continuïteit aan de internationale bedrijven en een goede basis om nieuwe cliënten aan te trekken, zodat de sector weer nieuw leven wordt ingeblazen. CBA is ook verheugd over het feit dat in de internationale sfeer vorderingen zijn gemaakt. Zo is er een verdrag getekend voor uitwisseling van fiscale informatie met Colombia, waardoor Curaçao niet voorkomt op de recent door Colombia gepubliceerde zwarte lijst. Daarnaast is er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting getekend met Malta.”

De bankenassociatie laat ook weten blij te zijn met de nieuwe exportfaciliteitenwet voor zowel goederen als diensten, die op 1 januari 2014 ingaat. “Daarmee kan de exportsector worden gestimuleerd, waarbij ook een goed concurrerend alternatief wordt geboden voor ondernemingen die overwegen bepaalde bedrijfsactiviteiten over te hevelen naar andere jurisdicties, zoals de laatste jaren meermalen is gebeurd. De nieuwe wet zal hopelijk nieuwe internationale ondernemingen aantrekken, maar ook ondernemingen die hier in het verleden gevestigd waren.”

Komend jaar wil de CBA de samenwerking met de IBA (International Bankers’ Association), de Cifa (Curaçao International Financial Services Association) en de IFG (International Financial Group) intensiveren, ‘om gezamenlijk de toekomst van de Curaçaose financiële sector veilig te stellen en uit te bouwen’. “Een andere positieve ontwikkeling is dat de publieke financiën weer een betere aanblik bieden.

Zolang het budget effectief bewaakt wordt en de landsbegroting daadwerkelijk in balans blijft, mag verwacht worden dat er geen aanvullende maatregelen getroffen zullen worden die de koopkracht van de burgers en ondernemingen verder aantasten. Nu ook de inflatie sinds eind 2011 een dalende tendens vertoont, mag verwacht worden dat burgers de komende jaren weer wat meer te besteden hebben, wat de stabiliteit en de werkgelegenheid in de private sector ten goede komt.”

Ten slotte: “Buiten de expliciet financiële aspecten om is het positief dat eindelijk de knoop is doorgehakt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda. Dat biedt op korte termijn weer activiteiten voor de bouwsector en op langere termijn zal dit instituut een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de medische zorg op Curaçao.”

Opbeurend zijn volgens de CBA ook ‘de plannen die aan het eind van dit jaar ontvouwd zijn voor de bouw van nieuwe hotelaccommodaties, zoals het aantrekken van Marriott Court Yard en Pen Resort’s relatie met de Hard Rock-keten’.

En: “Dankzij het vijfde North Sea Jazz Festival in augustus mogen hotels en nevensectoren, zoals de horeca en het transport, ook in 2014 rekenen op duizenden extra toeristen in het laagseizoen.

Nadat 2013 een jaar is gebleken van maatregelen en stagnatie spreekt CBA de hoop uit dat, dankzij een aantal grote en kleinere projecten die van start gaan in 2014, het vertrouwen in de private sector en bij de consument zal toenemen, wat zich zal vertalen in economische groei en werkgelegenheid.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *