Amigoe | CBCS verwacht daling bedrijfsresultaat in 2016

Centrale Bank | Foto Persbureau Curacao

Centrale Bank | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft voor 2016 736.000 gulden als resultaat begroot. Dat is ongeveer vijf miljoen gulden minder dan het geprognosticeerde resultaat van 2015.

De daling komt onder meer door hogere netto interestbaten en de stijging van de algemene beheerskosten. Dat blijkt uit de begroting 2016, die begin deze maand aan het parlement is aangeboden.

Daarnaast verwacht CBCS een daling van gerealiseerde valutakoersverschillen als gevolg van de verwachte verlaging van het volume aan valutatransacties voor onder meer de financiële instellingen. Ook stijgen de afschrijvingskosten van immateriële en materiële vaste activa als gevolg van investeringen in onder meer software, zonnepanelen en renovatie van gebouwen die in 2016 in gebruik zullen worden genomen.

Cruciaal voor het financiële resultaat van CBCS zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de intereststanden op de internationale markt, de belegbare deviezenreserves en de mogelijkheid om de toezichtkosten volledig te kunnen doorbelasten aan de onder toezichtstaande instellingen. “Gezien het belang van een adequaat en efficiënt toezicht voor de financiële sector, is te verwachten dat de onder toezicht staande instellingen en CBCS uiteindelijk tot een compromis zullen komen, waarbij de Centrale Bank de toezichtkosten voor een belangrijk deel zal kunnen doorbelasten”, aldus de CBCS-directie in de begroting.

In 2016 zal CBCS de inspanningen om het toezicht op het marktgedrag van onder andere banken en verzekeraars te implementeren, intensiveren. Het streven daarbij is om nauw samen te werken met de andere toezichthouders binnen het Koninkrijk, zoals DNB (de Nederlandsche Bank), AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de CBA (Centrale Bank Aruba). Het toezicht is sinds de financiële crisis niet alleen microgericht maar ook macrogericht met als doel het waken over financiële stabiliteit.

Het toezicht vereist van de financiële instellingen dat deze extra buffers vormen om in slechte tijden verliezen te kunnen opvangen. Deze ontwikkeling is gevolgd door afslankingen bij financiële instellingen, waaronder afname van activiteiten en afvloeiing van personeel. Aan de andere kant ziet CBCS een opmars van aanbieders van microkredieten, vaak tegen zeer hoge rentepercentages. Aanpassingen van de wetgeving zijn daardoor volgens CBCS noodzakelijk om het gedragstoezicht adequaat te kunnen inrichten en uitvoeren.

De trustsector is als geheel qua omvang licht gedaald in 2015 ten opzichte van 2014. Een kritische succesfactor voor het ombuigen van daling naar groei is volgens CBCS het kunnen blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van internationale organisaties, neergelegd bij alle onder toezicht staande instellingen en toezichthouders als CBCS. De in november 2015 door het parlement aangenomen ‘Harmonisatie toezichtwetten’ vormen daarom een goede stap om te kunnen voldoen aan de laatste internationale standaarden.

Het is volgens CBCS wenselijk dat ook het concept van de toezichtwet op Effecten-bemiddelaars en Vermogenbeheerders snel door het wetgevingstraject komt. “Voorgaande opent de weg om volwaardig IOSCO (International Organization of Securities Commissions)-lid te worden en om een MOU te kunnen afsluiten met de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het formaliseren van de relaties met IOSCO en ESMA zal een positieve invloed hebben op het behouden en aantrekken van ‘business’ uit zowel de trustsector, de beleggingsinstellingensector en de administrateurssector.”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | CBCS verwacht daling bedrijfsresultaat in 2016

  1. als de beheerskosten zijn gestegen dan zal je in je organisatie moeten snijden.en de MinPres norm moeten instellen voor wat betreft salaris

  2. Tja, dat krijg je als je Taco Tara (Asjes) aanstelt, zonder vacature, zonder sollicitatieprocedure en zonder dat ze enige bankervaring had.

    Ze werd uitgekotst door Holiday Beach Hotel waar ze van personeelszaken een puinhoop maakte en vervolgens gingen haar twee Taco zaken op de fles, ondanks het geld van pappi Prins.

    Maar zonnekoning van de Centrale Bank Ensley Tromp vond het allemaal geen bezwaar om haar als dikbetaalde adviseur aan te stellen.

  3. 5 miljoen minder winst… heeft Chos Romero zijn bonnen van de Heeren gedeclareerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *