Amigoe | ‘CDM Holding speelt smerig spel bij uitbetaling uitzendkrachten’

Raad van Commissarissen CDM Holding gunnen Rhuggenaath geen succes....

Advocaat mr. Roel Bijkerk trekt aan de bel

WILLEMSTAD — Volgens advocaat Roelof Bijkerk wordt er nu een ‘smerig spel gespeeld’ door de CDM Holding, waarbij 350 lokale uitzendkrachten tegen hem worden opgehitst, ‘waardoor zij de kans lopen niet het gehele bedrag waar zij recht op hebben, uitbetaald te krijgen’.

Aan de langslepende kwestie van het uitbetalen van achterstallig loon van 350 uitzendkrachten die voor de Curaçao Droogdokmaatschappij (CDM) werkten (waarvan 80 er nog steeds werken), lijkt een einde te komen nu minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath (PAR) onlangs met goedkeuring van de regering en het parlement heeft besloten om 3,5 miljoen gulden aan de uitzendkrachten uit te betalen.

Bijkerk, die deze groep uitzendkrachten vanaf 2009 vertegenwoordigt, legt uit wat er volgens hem nu gebeurt: “CDM heeft reeds 44 man met het voorstel benaderd: ‘neem afstand van je advocaat, dan krijg je rechtstreeks geld op je bankrekening en hoef je je advocaat niet te meer te betalen’. Van deze groep mensen heb ik reeds vernomen dat zij niet meer door mij vertegenwoordigd willen worden. Behalve dat dit een onfatsoenlijke gang van zaken is, vermoed ik dat de holding zo poogt om onder de betaling van de wettelijke rente en kosten – die middels een vonnis van juli vorig jaar door de rechter zijn toegekend – uit te komen.”

Volgens CDM Holding-directeur Getmar Caldera is het absoluut niet zo dat de holding of de werkmaatschappij CDM mensen zou benaderen om ze tegen hun advocaat op te zetten. “In de media is uitvoerig belicht dat een hoop mensen onder deze groep uitzendkrachten zich juist beklaagden over het feit dat er 20 procent van de te ontvangen gelden door de advocaat in rekening wordt gebracht. Zij hebben hierover zelfs politici benaderd.”

Korpodeko heeft reeds een lening van 1 miljoen aan de CDM Holding toegekend en de Raad van Ministers (RvM) heeft akkoord gegeven het resterende gedeelte van 2,5 miljoen in één keer uit overheidsgelden te betalen. Minister Rhuggenaath, die vandaag niet bereikbaar was voor commentaar, heeft begin februari aangegeven dat het gedeelte dat uit overheidsgelden betaald zal worden, uit dividenduitkeringen van overheids-nv’s dient te komen die onder zijn ministerie van Economische Ontwikkeling vallen.

Bijkerk benadrukt namens zijn cliënten dat sinds de aankondiging dat ‘het geld uiterlijk eind maart uitbetaald zou worden’, er geen enkel uitsluitsel is geboden of er bij het uit te betalen bedrag rekening is gehouden met de rente en ook de toegekende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Verder laat Bijkerk weten dat hij tijdens het jarenlang procederen, de proceskosten voor zijn cliënten heeft voorgeschoten.

Rente op rente over 5 jaar

Bijkerk: “Het voornemen van de minister klonk dus zeer positief, maar in plaats dat men dan vervolgens op nette wijze tot afwikkeling overgaat, door simpelweg in contact te treden met de advocaat, geeft de holding, die uiteindelijk het bedrag moet betalen, niet thuis. De mensen worden tegen hun advocaat opgezet met het achterliggende motief om de uitbetaling van rente te besparen. Het betreft rente op rente, in dit geval over een periode van 5 jaar. Een aanzienlijk bedrag dus, aangezien dit 18 procent bedraagt van een paar miljoen. Ik denk dat de minister hiervan niet op de hoogte is en dat hij op zich wel goede bedoelingen heeft. Vandaar dat ik nog op een gesprek met de minister hoop, om daarover te praten”, aldus de raadsman.

Hoger beroep

Bijkerk licht verder toe dat CDM Holding, tegen het voornoemde vonnis van vorig jaar waarin de uitzendkrachten in het gelijk werden gesteld, als compensatie voor loonderving nog een hoger beroep-zaak heeft lopen. “Men heeft de mensen overigens ook voorgehouden dat de holding de hoger beroep- zaak zou hebben stopgezet, wat absoluut niet waar is”, aldus Bijkerk. De groep van 350 uitzendkrachten kreeg in 2011, na een schikking, het eerste gedeelte van hun geld uitbetaald. De uitzendkrachten kregen voor het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden als het personeel van de Dokmaatschappij, jarenlang minder uitbetaald.

Caldera bevestigt dat de hoger beroep-zaak niet is ingetrokken. “De zaak loopt inderdaad nog, maar eigenlijk is deze overbodig geworden gezien het feit dat de overheid/politiek heeft besloten om tot betaling van 3,5 miljoen gulden over te gaan. Dit bedrag vloeit overigens voort uit een eerdere berekening van de CDM-werkmaatschappij aan de hand van hun administratie. Wij vonden dat dit nader uitgepluisd diende te worden, ook juridisch. Aangezien de advocaat heeft gepretendeerd dat het tweede gedeelte van het bedrag door de holding uitbetaald moest worden, hebben wij gemeend dat als de holding inderdaad verantwoordelijk zou zijn, dit eerst door de rechter uitgesproken diende te worden.”

Caldera laat weten dat hij op aanraden van zijn advocaat vooralsnog niet het voornemen heeft om contact te zoeken met Bijkerk. “Niet voordat wij zelf alles hebben uitgezocht.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *