Amigoe | Celstraf politieagent in zaak Hato-shooting gehalveerd

Celstraf politieagent in zaak Hato-shooting gehalveerd | Foto Persbureau Curacao

Celstraf politieagent in zaak Hato-shooting gehalveerd | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Drie rechters van het hof hebben vandaag alle verdachten betrokken bij de dubbele moord op 15 juli 2014 bij Hato schuldig bevonden. De bestuurder van één van de gebruikte vluchtauto’s Raily Bart en de schutters Judrin ‘MOB’ Martis en Adrian ‘Poison’

Martha kregen opnieuw respectievelijk twintig jaar cel en levenslang. De straf van ex-politieagent Xavier de Windt werd wel gehalveerd tot vier jaar cel, maar hij wordt, zoals ook door de eerste rechter besloten, uit zijn ambt gezet voor een periode van tien jaar.

Het hof zag geen reden om af te wijken van de vonnissen in eerste aanleg tegen de genoemde bestuurder en de schutters. Als het aan het OM lag, zou Bart vier jaar meer krijgen. Dat was ook de eis van advocaat-generaal Leomar Angela.

Tegen de ex-politieagent eiste hij bevestiging van de celstraf van acht jaar, maar volgens het hof is er voldoende reden om dit te halveren tot vier jaar cel. Het hof haalt hierbij artikel 1:125 van het Wetboek van Strafrecht aan. Daarin staat dat het maximum van de in dit geval aan De Windt op te leggen straf een derde minder bedraagt dan het maximum van de straf voor het misdrijf dat hem voor ogen stond. Ingevolge het genoemde artikel komen bij het bepalen van de straf alleen die handelingen in aanmerking, die de medeplichtige opzettelijk makkelijker heeft gemaakt of bevorderd, benevens hun gevolgen. “In dit geval stond de verdachte mishandeling met voorbedachten rade voor ogen, waarvoor een strafmaximum van zes jaar is gesteld.” Aan De Windt kan dus maximaal vier jaar celstraf worden opgelegd.

De Windt heeft zich dus schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan de moord op het slachtoffer Erwin ‘Jais’ Juliana, op het parkeerterrein van Hato. Het slachtoffer is toen op gewelddadige en schokkende wijze geliquideerd door moordenaars met machinegeweren, die het slachtoffer op basis van door De Windt verschafte informatie over diens reisgegevens konden opwachten bij zijn aankomst. Hij zou hiervoor 50.000 gulden krijgen, maar heeft uiteindelijk 35.000 gulden ontvangen.

De Windt heeft de positie, kennis en contacten waar hij uit hoofde van zijn functie over beschikte, misbruikt om aan het verzoek om informatie te voldoen. Reden te over voor het hof om hem voor een periode van tien jaar uit het ambt te zetten.

Daarnaast heeft hij in maart vorig jaar, toen hij werkzaam was bij het Korps Politie Curaçao en gedurende de dienst, twee politieportofoons verduisterd. De Windt benadrukte dat hij in een zeer benarde financiële positie verkeert en veel hoge schulden heeft. “Dat is geen geldig excuus voor de daden van de verdachte. Bovendien heeft hij ervoor gekozen om de beloning voor de verschafte informatie mede aan te wenden voor het kopen van een auto.” Hij heeft van die auto afstand gedaan en die werd verbeurd verklaard.

Het hof heeft ook rekening gehouden met de rapporten van de deskundigen die De Windt hebben behandeld. Die concluderen dat De Windt aan een persoonlijkheidsstoornis met ontwijkende en afhankelijke kenmerken lijdt, en dat hij hierdoor verminderd toerekeningsvatbaar kan worden geacht voor feit 3, namelijk verduistering in dienstbetrekking. Het hof kan zich hiermee verenigen.

Inzake de andere feiten onthouden de deskundigen zich van een uitspraak. Het hof oordeelt zelf dat alle bewezen verklaarde feiten in deze zaak in verminderde mate aan De Windt dienen te worden toegerekend.

Alle partijen in deze zaak hebben twee weken de tijd om cassatie in te stellen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *