Amigoe | Cft: SVB en personeelskosten blijven aandachtspunten

Cft bezorgd over financiën St. Maarten

Cft: SVB en personeelskosten blijven aandachtspunten

WILLEMSTAD — De regering moet meer toelichting geven op de inkomsten en uitgaven van de SVB om de ontwerpbegroting voor 2017 inzichtelijker te maken en of deze op dit punt wel sluitend is. De financiële houdbaarheid van de sociale fondsen blijft een punt van aandacht.

Dat meldt het College financieel toezicht (Cft) in een brief over de ontwerpbegroting. Alle sociale fondsen van de SVB zijn sinds 2016 toegevoegd aan de begroting, maar de inzichtelijkheid vooral wat betreft de premie-inkomsten is nog niet voldoende. De premie-inkomsten worden begroot zonder verdere toelichting. Ook de toelichting over de genomen maatregelen is onvoldoende om een goed oordeel te kunnen vormen over de betrouwbaarheid van deze cijfers.

Vooral de geraamde premie-inkomsten voor de AOV/AWW lijken erg hoog te liggen als deze worden vergeleken met de meest recent ontvangen uitvoeringsrapportage van de SVB. De verwachting is dat de uitgaven en premieopbrengsten van de AOV/AWW gezamenlijk in 2020 in evenwicht zullen zijn. Van het schommelfonds, dat slonk van 321 miljoen gulden in 2010 naar 46 miljoen in 2015, ontbreekt een overzicht of dat tot en met 2018 voldoende middelen zal bevatten.

Met betrekking tot het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) wil het Cft, samen met de vastgestelde begroting 2017 een update van de business case om de effecten op de (meer)jarenbegroting te kunnen toetsen.

Personeelskosten

De lasten stijgen van 2500 miljoen gulden in 2016 naar 2519 miljoen in 2017, volgens het Cft een beheerste groei. Het Cft acht hierbinnen de stijging van de personeelskosten met 3,5 procent, ondanks de genomen maatregelen om deze terug te dringen, relatief hoog. Zeker aangezien er voor 2018 en verder rekening wordt gehouden met een structurele stijging van 1,75 procent per jaar. Een groot deel van deze stijging wordt veroorzaakt door nog in te vullen vacatures uit 2014 en 2015 conform de instroomplanning van Curaçao. Het Cft adviseert om kritisch te bezien of de volledig geplande instroom uit eerdere jaren noodzakelijk is, mede in het licht van de vertraagde uitstroom vanwege de verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd.

Dividend

De dividendinkomsten over 2015 zijn uitgekomen op 50,2 miljoen gulden, maar een toelichting over de dividendinkomsten voor het komend jaar ontbreekt nog. De rentelasten worden in 2017 begroot op 66,1 miljoen (2,6 procent van de overheidsuitgaven), wat neerkomt op circa 60 procent van de rentelastnorm. Hiermee vallen de rentelasten binnen de rentelastnorm van 109,5 miljoen op basis van de vastgestelde collectieve sector 2013. Voor beoordeling van leenverzoeken is het echter noodzaak dat de collectieve sector 2015 wordt vastgesteld. Die verkeert nu in de afsluitende fase.

Bron: Amigoe

6 Reacties op “Amigoe | Cft: SVB en personeelskosten blijven aandachtspunten

 1. Haha je hbt gelijk, was het even vergeten -:)

 2. Bij SVB is in het verleden ook waanzinnig gedeclareerd door KPMG waar driekwart van het kantoor onbegrensd uren schreef op SVB (en APNA).

  Heb me altijd afgevraagd wat Philip Martis daar aan over heeft gehouden bij SVB. Denk aan iets meer dan een kerstpakket.

 3. als het goed is verdient een Directeur van de SVB in Nederland niet meer dan 180.000 euro bruto per jaar. Dus ongeveer 30.000 gulden per maand, maar ja dan ben je wel directeur van de SVB van 17 miljoen mensen.

  Probleem is toen de Ned, Antillen zelfstandige landen werden dat de functie waarderingen nooit zijn aangepast. We betalen onze ambtenaren voor werk wat
  er niet meer is.
  Je zal toch kunnen zeggen met hetzelfde personeel bestand en minder werk dat de controle’s en inning beter kan.

 4. Henriques, dat kan wel zijn, maar vergeet niet dat Martis naast zijn eigen familie ook die van zijn bysides moet onderhouden.

  Dat is alom bekend binnen de SVB.

 5. Correct, Martis verdiend al jaren astronomisch hoge salarissen en je mag je afvragen voor wat, de SVB die bestaat bij de gratie van de belastingbetalers. Behoorlijke gezondheidszorg zit er nauwelijks nog in. Mijn vrouw moet volgende mnd op onze eigen kosten in Ned. geopereerd worden terwijl we ons blauw betalen aan ziektekosten. Verbeeld je nu dat je het niet kan ophoesten dan kan je gewoon verrekken. Zover is het met de zorg geworden wat altijd als hoogstand bekend stond in het Carib. gebied. Als je eigen huisarts al moet zeggen ‘als je het zelf kan betalen ga dan naar N’, dat zegt wel iets.
  Het aftandse ziekenhuis kan de meeste operaties niet uitvoeren, bijna door hun materiaal heen enz enz. Triest allemaal.
  Wanbeleid, wanbeheer en corruptie daar blinken we wel in uit.

 6. Alleen directeur Philip Martis verdient al een astronomisch salaris, waarvoor een normaal mens zich zou schamen.

  Niet Philip Martis, die heeft er nog een reeks commissariaten bij waarmee hij zijn zakken nog verder vult.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *