Amigoe | Civiele procedure havenbedrijf St. Maarten gaat door

Onderzoek naar Harbour Group nog in volle gang

Onderzoek naar Harbour Group nog in volle gang

PHILIPSBURG — Het Openbaar Ministerie (OM) op St. Maarten zet de civiele procedure naar de gang van zaken bij St. Maarten Harbour Holding NV voort.

Desgevraagd stelt OMwoordvoerder Gino Bernadina dat het OM nog steeds bezig is met het onderzoek, en dat bij voltooiing hiervan de beslissing valt of men overgaat op een strafzaak.

Het onderzoek heeft betrekking op een aantal zaken, waaronder de bouw van de Causeway bij Simpson Bay, die door het havenbedrijf werd gefinancierd. Het OM verzocht de St. Maarten Harbour Holding NV en andere nauw hieraan verbonden bedrijven, in een brief van 13 juli vorig jaar om informatie met betrekking tot het beleid en de ‘gang van zaken’.

Het onderzoek heeft betrekking op de ‘corporate governance’ bij de havenautoriteit en op kwesties zoals naleving van de wet, inachtneming van de statuten, transparantie en enkele specifieke zaken, inclusief de gang van zaken met betrekking tot de constructie van de brug bij Simpson Bay.

In een eerder interview van The Daily Herald met hoofdofficier Ton Maan stelde deze: “Het OM heeft nog steeds goed contact met de haven en is de vele door hen aangedragen documenten aan het bestuderen.” De firma HBN Law vertegenwoordigt het overheidsbedrijf en werkt naar verluidt mee door de, door het OM aangevraagde, informatie te verstrekken.

Het OM is de civiele procedure begonnen naar aanleiding van signalen vanuit de samenleving en is gebaseerd op de integriteitsrapporten van de Bob Wit-commissie en PricewaterhouseCoopers uit 2014.

Het onderzoek betreft een civiele procedure en geen strafrechtelijk onderzoek. Het OM is bevoegd om een verzoek te richten aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Bonaire, St. Eustatius en Saba om het beleid en de gang van zaken bij iedere willekeurige rechtspersoon op St. Maarten te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek kan betrekking hebben op het beleid en de gang van zaken of op andere, nauw met elkaar verbonden, rechtspersonen, zo merkte Maan op.

“In dit kader kan het Openbaar Ministerie informatie verkrijgen met betrekking tot het beleid en de gang van zaken bij de rechtspersoon. De rechtspersoon is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken en ook om inzage te verlenen in de boeken, de documenten en andere gegevensdragers, indien hiertoe wordt verzocht”, aldus Maan.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *