Amigoe | Coalitie stelt voor om omstreden wet aan te houden

Coalitie stelt voor om omstreden wet aan te houden

Coalitie stelt voor om omstreden wet aan te houden

WILLEMSTAD — De coalitieleiders zijn vanmorgen overeengekomen om de wet optimalisatie overheidsgelieerde entiteiten aan te houden zodat de pijnpunten van de vakbonden aangehoord kunnen worden.

De coalitieleiders stellen voor om een gemengde commissie met deskundigen in te stellen, die op korte termijn de pijnpunten van de vakbonden evalueert. Dat hebben de politieke leiders vanmiddag in een brief aan de ministerraad gevraagd.

Vanmorgen vond er een coalitieberaad plaats over de omstreden wet die in augustus met algemene stemmen in het parlement is aangenomen. De nog niet gepubliceerde wet is een van de aanleidingen voor de algemene staking. De politieke leiders vragen dan ook om de wet voorlopig niet te publiceren zodat deze nog niet in werking treedt. De commissie moet volgens de coalitie bestaan uit een lid dat door de vakbonden is aangesteld, een lid dat door de overheid naar voren wordt geschoven en een lid waarmee beide partijen akkoord gaan. Als de commissie naar aanleiding van de pijnpunten constateert dat de wet in strijd is met het vrije cao-onderhandelingsrecht van de vakbonden, dan moet de regering met reparatiewetgeving komen. Het parlement moet zich vervolgens buigen over deze reparatiewetgeving. De brief is ondertekend door Humphrey Davelaar (PNP), Zita Jesus-Leito (PAR), Alex Rosaria (Pais), Glenn Sulvaran (onafhankelijk) en Jaime Cordoba (PS).

Volgens Abvo-leider Wendy Calmes zet de wet het vakbondswezen buiten spel. “Het raakt het bestaansrecht van het vakbondswezen. Hiermee heeft de regering zichzelf een brevet van onvermogen gegeven.”

“Als de regering zegt dat de maatregelen niet ten nadele van de werknemers zijn dan begrijpen ze het niet of ze zijn te kwader trouw”, zei Errol Cova, woordvoerder van de bonden.

Angelo Meyer van vakbond PWFC kraakte de wet gisteren, tijdens de persconferentie van de bonden, helemaal af. De overheidsentiteiten mogen slechts 0,2 procent van hun begroting aanwenden voor salarisverhoging. Als er geen ruimte is in de begroting dan mogen er geen salarisverhogingen worden doorgevoerd. Dit zet de bonden buiten spel. Overheidsentiteiten mogen niet afwijken van het indexeringsbesluit van de overheid. Bovendien moet de begroting het kunnen dragen. De bonden zijn het hier niet mee eens omdat er nog geen indexeringsbeleid is vastgesteld in de Centrale Commissie van Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (GOA).

“Hoe kun je de overheidsentiteiten binden aan een niet bestaande bepaling?” zei Roland ‘Nacho’ Ignacio, secretaris-generaal van vakbondcentrale Central General di Trahadornan di Corsow (CGTC), die de minister van Financiën José Jardim van manipulatie beschuldigde.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *