Amigoe | Coalitie verdeeld over locatie overheidsgebouw

Coalitie verdeeld over locatie overheidsgebouw

Coalitie verdeeld over locatie overheidsgebouw

WILLEMSTAD — De regeringscoalitie is sterk verdeeld over de locatie van een centraal overheidsgebouw. Tijdens de statenvergadering vandaag is duidelijk geworden dat de partijen Pais en PNP lijnrecht tegenover elkaar staan.

De discussie over een centraal overheidgebouw is al een tijd gaande. De kosten die de overheid maakt door verschillende gebouwen te huren, zijn erg hoog. Daarom heeft het College financieel toezicht (Cft) met de regering afgesproken dat zo’n gebouw er moest komen. Om niet op zijn vingers getikt te worden door het Cft heeft minister van Financiën Jose Jardim (namens onafhankelijk statenlid Glenn Sulvaran) haast gemaakt met een besluit hierover.

Tevens profiteerde Jardim ervan dat hij de afgetreden Earl Balborda (PNP) verving als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Op het moment dat Pais-minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) uitlandig was, jaste Jardim het besluit over een centraal overheidsgebouw door de ministerraad. Het plaatsen van ambtenaren valt eigenlijk direct onder Van der Horst, die voor een voldongen feit stond bij zijn terugkeer. Vandaag zaten Van der Horst en Jardim naast elkaar in het parlement om de vragen van de Statenleden over de komst van een centraal overheidsgebouw te beantwoorden.

In de Statenvergadering van vandaag noemde PNP-leider Humphrey Davelaar de heisa die is ontstaan over de komst van het gebouw ‘goedkope politiek’. Voornamelijk ook omdat MFK-leider Gerrit Schotte vraagtekens had gezet bij het besluit. Het verbaasde Schotte dat het terrein niet goed was om een nieuw ziekenhuis te bouwen, maar door de regering nu wel geschikt wordt bevonden om er een centraal overheidsgebouw neer te zetten. Davelaar had in zijn spreektijd geen enkel bezwaar tegen de komst van het overheidsgebouw op het voormalige Amstel-fabrieksterrein. Hij riep Schotte op om vooral te kijken naar zijn eigen regeerperiode. Davelaar verwees naar een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARC) waarin wordt ingegaan op het plaatsen van ambtenaren in andere gebouwen en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Tegen de komst van een centraal overheidsgebouw op het voormalige Amstel-terrein had hij geen bezwaar.

Daarentegen was coalitiepartner Alex Rosaria (Pais) duidelijk in zijn mening dat een centraal overheidsgebouw in het centrum moet komen. Of het nou Punda of Otrobanda wordt, het maakte hem niet uit. Hij vreest een economische terugval als straks alle ambtenaren uit het centrum van de stad zijn vertrokken. Hij prees het besluit om het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda te bouwen. Terloops pleitte hij er ook voor om de vervallen schouwburg Sentro Pro Arte een doorstart te laten maken in Punda of Otrobanda.

Dat de coalitiepartners het niet eens zijn over de door de regering aangewezen locatie, toont de onderlinge verdeeldheid. Eerder had Mevin Cijntje van Pueblo Soberano ook al aangeven het niet eens te zijn met de locatie aan de Nieuwe Haven.

Bron: Amigoe

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *