Amigoe | Coalitieberaad over UTS

Vorige week vrijdag verklaarde UTS-directeur Paul de Geus tegenover deze krant dat het bedrijf, vergeleken met het jaar ervoor, in 2015 zijn inkomsten met 30 tot 40 miljoen gulden zag dalen.

Vorige week vrijdag verklaarde UTS-directeur Paul de Geus dat UTS, vergeleken
met het jaar ervoor, in 2015 zijn inkomsten met 30 tot 40 miljoen gulden zag dalen.

WILLEMSTAD — Het proces om te komen tot een strategische partner voor telecombedrijf UTS zal binnenkort worden opgestart. Tijdens de vergadering van samenwerkende partijen, die gisteren werd gehouden, presenteerde minister Suzy Camelia-Römer (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) een concept voor een Terms of Reference (ToR) die als leidraad moet dienen voor het vinden van een strategische partner voor het telecombedrijf.

De concept-ToR werd eind vorig jaar door de minister aan de Raad van Ministers aangeboden, maar tegelijkertijd verzocht zij de raad om het stuk aan te houden tot zij hierover met de coalitie had gesproken. De bijeenkomst van de coalitiepartijen vond gistermiddag plaats, waarbij de minister een presentatie hield over UTS.

Een beslissing over de ToR en de zoektocht naar een nieuwe partner voor UTS werd gisteren niet genomen, maar het is wel de bedoeling dat dit onderwerp in een nog op te roepen nieuwe vergadering van de coalitiepartijen aan bod zal komen.

Afgesproken is dat alle coalitiepartijen zich in de komende dagen met hun experts en achterban over de concept- ToR zullen buigen. In de nog op te roepen vergadering zal dan een beslissing worden genomen. Met de ToR geeft de regering gevolg aan een motie van december 2014, waarin een Statenmeerderheid zich uitsprak voor het opstarten van een zoektocht naar een strategische partner voor UTS. In de motie, die met algemene stemmen werd aangenomen, werd er via de regering bij de directie en Raad van Commissarissen van het telecombedrijf op aangedrongen om werk te maken van deze zoektocht.

Op deze wijze kunnen ‘de noodzakelijke investeringen, onderhoud van technologie en kwaliteit van de dienstverlening’ gegarandeerd worden. De fracties deelden indertijd de mening van toenmalig Telecom-minister Earl Balborda (PNP) dat UTS in zijn huidige vorm geen toekomst heeft.

Vorige week vrijdag verklaarde UTS-directeur Paul de Geus tegenover deze krant dat het bedrijf, vergeleken met het jaar ervoor, in 2015 zijn inkomsten met 30 tot 40 miljoen gulden zag dalen.

Twee jaar terug spraken twee regionale grootmachten op telecomgebied, Digicel en Cable and Wireless (Flow/ Columbus), nog hun interesse uit voor UTS. Het is onbekend of een of beide bedrijven nog in de markt zijn voor het telecombedrijf.

Dit geldt ook voor de toekomst van tv-zender TeleCuraçao, die op dit moment valt onder telecombedrijf UTS. Er gaan stemmen op om de tvzender op een afstand te zetten van UTS en mogelijk als een apart bedrijf door te laten gaan.

Op dit moment liggen er twee opties op tafel, namelijk privatiseren van TeleCuraçao of het ombouwen tot een publieke omroep – zonder reclame maar met educatieve programma’s – die volledig onder de overheid zal vallen.

Bron Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *