Amigoe | Concept-masterplan Caracasbaai-schiereiland klaar

Baya Beach Curaçao

Het oude koetshuis waar voorheen de Baya Beachclub in gevestigd was.

WILLEMSTAD — Nadat afgelopen maandag de uitvoeringsorganisaties Domeinbeheer en Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) op het strand van Caracasbaai handhavend in actie kwamen tegen de illegaal geplaatste palen en occupatie van overheidsterrein, geeft minister Earl Balborda te kennen dat dit een ‘duidelijk signaal was dat men ongeoorloofde ontwikkeling niet zal dulden’.

“Domeinbeheer heeft namelijk een masterplan voor Caracasbaai geformuleerd voor mogelijke ontwikkeling van het schiereiland, dat nu bestudeerd wordt.”

Volgens de PNP-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) moet er duidelijkheid komen wat er verder qua ontwikkeling op het schiereiland dient te gebeuren.

“Ik ben nu in beraad over hetgeen reeds op Caracasbaai gerealiseerd is en waar een gedoogbeleid voor geldt, in hoeverre dit aansluit op de plannen zoals uiteengezet in het masterplan.

Gekeken wordt in hoeverre de bestaande etablissementen en bouwwerken passen in het geheel en welke gelegaliseerd zouden kunnen worden, waarvoor eventueel uitgifte van optie op grond zou kunnen gelden en welke bouwwerken ontruimd zouden dienen te worden.”

Hij benadrukt dat als een bestaand bouwwerk een eventuele toestemming zou krijgen, ‘het afbouwen conform de daarvoor geldende regels en bouwvergunningen van ROP dient te geschieden’.

“Dus als men bijvoorbeeld in een container gevestigd is, moet men ervoor zorgen dat de toekomstige huisvesting, na implementatie van het masterplan, op nette wijze gerealiseerd wordt, binnen de daarvoor gestelde kaders. Met het masterplan beoogt men het scheppen van orde en structuur op het schiereiland, conform een duidelijk uitgestippeld beleid”, aldus de minister.

Hij stelt verder dat de actie van afgelopen maandag er duidelijk op was gericht om te laten zien dat er slechts sprake is van gedoogbeleid voor de bestaande bouwwerken.

“Maar hoe dan ook zal men aan de te realiseren bouwwerken duidelijke eisen stellen, waarbij ook het afbouwen binnen afzienbare tijd moet geschieden conform de regels. Het kan dus niet zo zijn dat men bijvoorbeeld een optie op een terrein krijgt en het vervolgens vijftien jaar laat liggen. Nogmaals, men is nu in beraad over het geheel.”

Zoals eerder door de Amigoe gemeld, hanteert de overheid een gedoogbeleid voor de reeds aanwezige ontwikkelingen op het Caracasbaai-strand en het schiereiland en zijn er in het verleden geen bouwvergunningen verstrekt. Voor het gebied, dat volgens het Eilandelijk Ontwikkelings Plan (EOP) als bestemming gedeeltelijk toeristische ontwikkeling en voor een ander gedeelte conserveringsgebied heeft, zullen pas bouwvergunningen worden verstrekt wanneer er een masterplan is.

Onder oud-VVRP-minister Charles Cooper (MAN) is het inventarisatietraject ingegeven van de reeds aanwezige ontwikkelingen, die nu gedoogd worden. Het doel hiervan was om te kijken of deze ontwikkelingen wel of niet passen in de toekomstvisie van het geheel.

In het verleden heeft de overheid verschillende plannen bekendgemaakt, die uiteindelijk niet werden uitgevoerd, van grote hotelprojecten tot nog niet zo lang geleden een plan van de Curaçao Port Authorities (CPA) voor de bouw van een omvangrijke cruise-village voor de rederij Royal Caribbean.

Zoals bekend, heeft Fundashon Pro Monumento (ProMo) heeft samen met zeven NGO’s – Amigu di Tera, NAAM, Stichting Monumentenzorg, Reefcare, Team Cactus en de Saia – in het verleden een conceptplan ingediend om het Caracasbaai-schiereiland een status van Nationaal Park toe te kennen, waarbij men grootschalige toeristische ontwikkeling tegen zou moeten gaan.

Dit conceptplan behelst een zodanige inrichting dat het schiereiland als vrij toegankelijk natuur- en recreatiegebied moet gelden. ProMo heeft in het verleden herhaaldelijk ‘op de noodzaak gewezen van een op korte termijn te nemen beslissing, aangaande de toekomst van het schiereiland’.

Dit om een ‘free for all’-situatie en de ongestructureerde en zelfs illegale ontwikkelingen tegen te gaan maar ook van vandalisme en vernielingen van de in het gebied aanwezigen monumenten.

Kosten verhalen

Minister Balborda laat weten dat voor de inzet van een loader afgelopen maandag, om de palen op het strand van Caracasbaai te verwijderen, de overheid de kosten bij de verantwoordelijken ‘zal pogen te verhalen’.

“In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te zijn. Het is natuurlijk zonde dat de overheid, die reeds over beperkte middelen beschikt, überhaupt kosten moet maken om op illegale bouwwerkzaamheden te handhaven. Deze middelen kan men natuurlijk beter aan ontwikkeling besteden.”

Op het schiereiland zijn een aantal historische bouwwerken te bezichtigen zoals Fort Beekenburg en verder de heuvel op het Quarantainegebouw.
Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *