Amigoe | Coridja Stars blikt tevreden terug op carnaval 2016

Carnaval 2016 | Foto Karen Leenheer

Carnaval 2016 | Foto Karen Leenheer

Corinne Djaoen-Genaro van Coridja Stars kijkt voldaan terug op het drukke carnavalsseizoen. Ondanks de korte voorbereidingstijd verliepen de parades goed en waren de carnavalsgroepen prachtig uitgedost.

Ook het financiële resultaat is acceptabel en ‘gezond’, aldus Djaoen-Genaro.

“Het publiek heeft zich bovendien netjes gedragen. Het was een geweldig carnavalsfeest. Ik kan zeggen dat de ervaring van Coridja Stars als organisator van het carnaval essentieel is geweest voor het welslagen ervan. Ik heb nergens commentaar op het carnavalsfeest gehoord. Dat is voor het eerst weer. Wij wilden weer vrede en rust brengen.”

De organisatie heeft in 2012 voor het laatst het carnaval getrokken. Vorig jaar besloot de regering het mandaat weer aan Coridja Stars (voorheen Fudeka) te geven na het desastreuze financiële resultaat van de organisator van 2015 (Multi Event Organization). Djaoen-Genaro:

“Er waren grote uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd. De afgelopen drie jaar zijn er door onze opvolgers grote schulden gemaakt. Ook weigerden mensen om contributie te betalen. De overheid mocht ons dan wel het mandaat voor het carnavalsfeest gegeven hebben, tegelijkertijd moesten we puin ruimen. De structuur die we hadden achtergelaten was verdwenen. Het een free for all. Iedereen deed wat hij wilde. Het was moeilijk om de structuur terug te brengen.”

De overheid wilde Coridja Stars voor de komende vijf jaar de opdracht geven om het carnaval te organiseren. De organisatie was bij het tekenen van het contract echter voorzichtig.

“We wilden eerst zien hoe het zou gaan. Daarom hebben we voor een jaar getekend. We gaan nu evalueren wat we verder zullen doen.”

Meerjarenplan

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het carnavalsfeest. Volgens minister Irene Dick (PS) ligt er een conceptmeerjarenbeleidsplan voor het Curaçaose carnaval op tafel. Het plan moet echter aangepast worden aan de huidige situatie. Dat zegt Dick op de schriftelijk vragen van MFK-parlementariër Sithree van Heydoorn.

Op 19 december 2015 heeft de ministerraad besloten om een interministeriële commissie op te richten die alle activiteiten en kosten rond het carnaval gaat analyseren. Het ministerie van OWCS zit momenteel in het proces om de verschillende ministeries voor de vorming van de commissie te benaderen. Het ministerie geeft jaarlijks een subsidie van 350.000 gulden om de organisatiekosten voor het carnaval te dekken.

Andere ministeries dragen bij door medewerkers beschikbaar te stellen tijdens de carnavalsperiode. Voorheen was de subsidie 200.000 gulden. Vanwege de stijgende kosten is de subsidie een tijd terug verhoogd.

Met als uitschieter een bedrag van 447.000 gulden dat in 2014 werd toegekend. De trekker van het carnavalsfeest zoekt zelf extra sponsors en benadert de private sector voor steun.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *