Amigoe | Crisis in PNP

 Crisis in PNP

Crisis in PNP

WILLEMSTAD — PNP-Statenlid en partijleider Humphrey Davelaar eist het aftreden van Earl Balborda als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor de PNP. Davelaar heeft Balborda tot vanmiddag de tijd gegeven om op te stappen, maar bij het sluiten van deze editie had Balborda zijn ontslag niet ingediend bij gouverneur Lucille George-Wout.

Van bronnen rond de minister heeft de Amigoe begrepen dat Balborda vooralsnog aanblijft, in afwachting van een verzoek van het partijbestuur om op te stappen. Balborda is van mening dat Davelaar niet in zijn eentje kan besluiten dat hij als minister moet opstappen.

In een schrijven aan zijn coalitiepartners dat vanochtend werd verzonden, geeft Davelaar aan dat hij Balborda al tot twee keer toe heeft verzocht om op te stappen, omdat hij geen vertrouwen meer in hem heeft. Davelaar constateert dat de PNP-minister hieraan niet heeft voldaan. Dit is voor Davelaar reden om hem een ultimatum te geven dat vanmiddag om half een afliep. Mocht Balborda hieraan ook geen gehoor geven, dan stelt Davelaar dat hij voornemens is om een openbare vergadering aan te vragen om de minister middels een motie van wantrouwen naar huis te sturen.

De brief van Davelaar aan zijn coalitiepartners volgt op een bestuursvergadering, die gisteren werd gehouden. Het was de bedoeling dat Balborda, maar ook Davelaar bij deze vergadering aanwezig zouden zijn. Voor zover deze krant heeft begrepen, verliet Balborda de vergadering vroegtijdig.

Volgens de vicevoorzitter van de PNP, Kenneth Martis, is tijdens deze vergadering door een meerderheid van het bestuur besloten dat het afgesproken traject van afgelopen dinsdag zou worden bewandeld. Dit houdt in dat beide hoofdpersonen gehoord zullen worden, maar ook dat de leden zich over deze zaak zullen moeten uitspreken. Maar na de vergadering stuurde Davelaar een mail naar Balborda, waarin hij melding maakte van de eis dat de minister vanmiddag zijn ontslag moest indienen. Volgens Martis kwam deze mail als verrassing voor het bestuur, gezien het verloop van de vergadering van eerder op de dag.

De bewuste mail is overigens door Davelaar verzonden als lid van de Staten en niet als politiek leider van de PNP. Hij geeft hierin ook aan dat hij als Statenlid geen vertrouwen meer heeft in de minister. Als individueel Statenlid is de zetel van Davelaar en niet van de partij.

PNP-bestuurslid Martis sprak vanochtend nogmaals de wens uit van een meerderheid van het bestuur dat de leden van de partij zich op zeer korte termijn middels een algemene ledenvergadering, of een partijraad, over deze zaak moeten uitten. Conform de statuten van de groene partij, is het echter volgens Martis pas op zijn vroegst volgende week maandag mogelijk om een ledenvergadering op te roepen. Uit de woorden van Martis blijkt dat het bestuur zich niet kan vinden in het door Davelaar bewandelde traject.

Een openbare vergadering van de Staten kan worden aangevraagd door minimaal drie Statenleden. Davelaar heeft met zijn eenmansfractie zeker de steun nodig van nog twee andere leden van de Staten. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang heeft echter aangegeven dat zij niet aanwezig zal zijn in wat voor vergadering dan ook om een minister naar huis te sturen.

Davelaar was vandaag, net zoals in de afgelopen dagen, niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *