Amigoe | Curaçao negatiefst over eigen politici

'Hollanders' vestigen zich graag op voormalige Antillen

Curaçao negatiefst over eigen politici

WILLEMSTAD — Vijf Nederlands-Caribische eilanden, namelijk Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba en St. Eustatius, oordelen negatief over hun eigen politici. Hierbij heeft Curaçao het meest negatieve beeld over de eigen politici.

Dat blijkt uit opinieonderzoek Confronting Caribbean Challenges (2016), geleid door onderzoeker Wouter Veenendaal van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).

Lokale politici handelen uit eigenbelang en vertegenwoordigen de belangen van hun kiezers maar matig. Deze mening hebben de meeste respondenten van de vijf deelnemende eilanden. Ze geven daarnaast aan maar weinig vertrouwen te hebben in de eigen lokale politici.

Volgens het onderzoek nemen, afhankelijk van de grootte van het eiland, de negatieve opvattingen toe. Zo oordelen Curaçaoënaars het meest negatief over de lokale politici, terwijl men op Saba en St. Eustatius een stuk milder oordeelde. Op de vraag of lokale politici corrupt zijn, waren de antwoorden wisselend.

Het opinieonderzoek werd in het najaar van 2015 op de zes eilanden in Caribisch Nederland verricht en had als doel om ‘de opvattingen van de inwoners van de zes Nederlands Caribische eilanden over politiek en bestuur in het Koninkrijk en op de eilanden in kaart te brengen’. Dit ook in verband met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010.

Vanwege vermeende fraude in het veldonderzoek op St. Maarten is dit onderdeel van het onderzoek als mislukt beschouwd. De verzamelde data op dit eiland is niet in de verdere analyse gebruikt. Uit Confronting Caribbean Challenges zijn al eerder stukken gepubliceerd. Deze hadden als onderwerp de tevredenheid over de politieke status van Aruba en Curaçao, en de weerstand tegen Nederlanders en buitenlanders op de eilanden. Onlangs is het volledige rapport gepubliceerd.

Curaçao

Het onderzoek wijst uit dat op Curaçao een grote verdeeldheid heerst over de status van het eiland. “Van alle eilanden is op Curaçao de steun voor onafhankelijkheid het grootst, maar tegelijkertijd is er een sterke nostalgie naar de Nederlandse Antillen”, aldus het rapport.

Ondervraagden op Curaçao zijn het ermee eens om Nederlands toezicht te hebben op bestuur, financiën, rechtspraak en politie. Echter, ze zijn niet tevreden met de manier waarop het eiland door Nederlandse politici behandeld wordt. Verder voelen Curaçaoënaars zich, naast Nederland, vooral verbonden met Aruba en Bonaire en wat minder met de Bovenwindse eilanden.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Curaçao negatiefst over eigen politici

  1. Zoals eerder aangegeven: Het moet duidelijk zijn dat de Caribische eilanden allen verschillend zijn en ook de lokale problemen verschillen per eiland. Vandaar dat het handig zou zijn om het rapport van Veenendaal te hebben dan weten wij hoe hij de zaken geanalyseerd heeft. In ieder geval is er geen pasklare antwoord voor de eilanden in het algemeen.

    Curacao kent veel problemen en geringe vertrouwen in de lokale politici is slechts één daarvan. Er heerst enorme werkeloosheid onder jongeren, er is armoede, er zijn grote inkomensverschillen, criminaliteit, enz. enz.

    Dit is de zoveelste keer dat het onderzoek van deze enqueteurs, die als ‘PR-stunt’ beweren dat op St. Maarten geschoemeld is met de uitkomsten, weer in de publiciteit verschijnt. Hoe dan ook; het wordt een beetje saai om deze onzin weer te zien langskomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *