Amigoe | ‘Curaçao verantwoordelijk voor naleving internationale verdragen’

Isla raffinaderij ©2013 Bea Moedt

Isla raffinaderij ©2013 Bea Moedt

DEN HAAG — De naleving van internationale milieuverdragen, zoals het Montreal Protocol en het biodiversiteitsverdrag, is de verantwoordelijkheid van Curaçao en niet van het Koninkrijk. Voor alle verdragen geldt bovendien dat Curaçao zelf kan beslissen over de medegelding.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA) antwoordt dit mede namens de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu op vragen van D66 over de Isla-raffinaderij. Tweede Kamerleden Wassila Hachchi en Stientje van Veldhoven plaatsen specifiek vraagtekens bij het feit dat milieubeleid enerzijds als autonome aangelegenheid wordt gezien, maar internationale verdragen voor het hele Koninkrijk gelden.

Het Montreal Protocol over de bescherming van de ozonlaag en het biodiversiteitsverdrag geldt inderdaad binnen het hele Koninkrijk omdat alle landen om medegelding hebben gevraagd, maar elk land is verantwoordelijk voor zijn eigen milieubeleid, schrijft Plasterk. “Zo betekent dit voor Curaçao dat het als autonoom land een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de interne wetgeving conform die beide verdragen blijft, om die wetgeving uit te voeren en de verdragsverplichtingen na te leven.”

Het Kyoto-verdrag is ook goedgekeurd voor het hele Koninkrijk, maar is alleen van toepassing binnen het Europese deel. De andere landen hebben aangegeven dat ze medegelding wensen, maar ratificatie is pas mogelijk als ook de gerelateerde wetgeving klaar is en dat is nog niet het geval. Voor toekomstige milieuverdragen geldt dezelfde procedure.

Hachchi en Van Veldhoven vroeger verder waarom de Isla-raffinadarij niet genoemd wordt in de laatste rapportage over het Nederlandse biodiversiteitsbeleid. Volgens de minister is dat met name omdat er weinig bekend is over de schade van de Isla voor de natuur. “Hoewel niet ontkend kan worden dat de raffinaderij ook effect kan hebben op het groene milieu is er voor gekozen dat niet in deze rapportage mee te nemen. Er zijn weinig gegevens bekend over de effecten van de raffinaderij op het groene milieu”, aldus Plasterk.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *