Amigoe | Davelaar zegt steun voor Balborda op

Davelaar zegt steun voor Balborda op

Davelaar zegt steun voor Balborda op

WILLEMSTAD — Politiek leider van de PNP Humphrey Davelaar heeft zijn coalitiepartners van PS, Pais en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran officieel op de hoogte gesteld dat minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) niet meer op zijn steun kan rekenen.

De uitspraak van Davelaar komt net vóór een spoedoverleg tussen hem, het PNP-bestuur en Balborda over de ontstane situatie.

PNP-bestuurslid Kenneth Martis stelde vanmiddag net voor het spoedoverleg dat het bestuur van de groene partij de mening van haar politiek leider niet deelt.

“Dit is niet conform de afspraken die wij gisteren hebben gemaakt. Er is afgesproken dat wij om de tafel zullen gaan zitten. Maar nu horen wij dat Davelaar uitspraken heeft gedaan naar de andere partners in de coalitie.”

Het bestuur van de PNP kwam gisteren bijeen om over de positie van Balborda te praten. Martis sprak vanochtend tegen dat in het overleg van gisteren zou zijn besloten dat Balborda op moet opstappen.

“In deze vergadering is besloten dat het bestuur alle betrokkenen zou horen en dat dit uiterlijk donderdag zou moeten plaatsvinden. Maar het tijdstip van de vergadering zou mogelijk naar voren geschoven kunnen worden, aan de hand van de ontwikkelingen die kunnen plaatsvinden.”

In een korte reactie tegenover deze krant bevestigt Balborda dat er strubbelingen zijn tussen hem en zijn partijleider. Maar de minister stelt dat hij stabiliteit van land en partij van grote belang acht. Wat er ook moge gebeuren, uiteindelijk zullen de PNP-leden moeten beslissen, aldus de minister, die aangeeft dat hij zo’n vergadering met vertrouwen tegemoet ziet.

Balborda stelde vanochtend, voordat zijn partijleider aangaf dat hij hem niet meer steunt, dat zijn voorkeur uitgaat naar een gedooghuwelijk-constructie, waarbij hij en Davelaar in het belang van de stabiliteit van het land en de partij samen zullen blijven werken.

Namens coalitiepartij Pais bevestigt bestuurslid en woordvoerder Alison Manuel dat de partij door Davelaar op de hoogte is gesteld van de laatste ontwikkelingen.

“Maar wij hebben duidelijk aangegeven dat dit een interne aangelegenheid is van de PNP. Wij hopen dat ze er samen uitkomen.”

Pais geeft ook aan niet te verwachten dat dit zal uitmonden in een motie van wantrouwen tegen Balborda.

“Het hoeft niet zo ver te komen. Ze moeten dit intern afhandelen.”

Het is bekend dat het al heel lang niet botert tussen PNP-leider en Statenlid Humphrey Davelaar en Balborda. De minister zou ook bij een groep PNP’ers niet goed liggen, terwijl hij het verwijt krijgt dat hij opdrachten van zijn partijleider niet zou uitvoeren.

Twee weken terug werd getracht om een motie tegen Balborda ter stemming te brengen, tijdens een algemene ledenvergadering van de PNP. Uiteindelijk werd het voorstel niet ter stemming gebracht. Maar de positie van Balborda zou nog wel steeds onder druk staan.

PNP-leider Davelaar was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Davelaar zegt steun voor Balborda op

  1. Balborda beslist in zijn functie over vliegveld en het internationale luchtverkeer maar is opgeleid tot salarisslipsprinter en salarisslipenveloppendichtvouwer op de afdeling personeelszaken.

    Belachelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *