Amigoe | Delegaties willen vaart achter geschillenregeling Koninkrijk

Delegaties willen vaart achter geschillenregeling Koninkrijk

Delegaties willen vaart achter geschillenregeling Koninkrijk

WILLEMSTAD — De parlementaire delegaties van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland hebben tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) overeenstemming bereikt over het vervolgtraject om te komen tot een geschillenregeling voor het Koninkrijk.

Dit bevestigt Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais).

De overeenkomst die gisteravond laat werd bereikt en die vandaag in een afsprakenlijst van het Ipko zal worden verwerkt, gaat ervan uit dat er zo spoedig mogelijk een geschillenregeling voor het Koninkrijk moet komen. Dit borduurt voort op de overeenstemming die vorig jaar tijdens de laatstgehouden Ipko werd bereikt, waarin wordt uitgegaan van een onafhankelijk orgaan dat bindende adviezen moet uitbrengen.

Het akkoord dat nu op tafel ligt gaat uit van een strak tijdschema. Uiterlijk op 31 maart maart moet er een reactie op tafel liggen van de verschillende Koninkrijksoverheden op het voorstel van Aruba, Curaçao en St. Maarten om de Hoge Raad als onafhankelijk orgaan geschillen in het Koninkrijk te laten beslechten. In april staat er een vergadering gepland met de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Roland Plasterk (PvdA), waarna er uiterlijk medio mei een definitief uitgewerkt voorstel op tafel moet liggen voor een nieuwe geschillenregeling.

Als er in mei geen concreet uitgewerkte geschillenregeling op tafel ligt, staat de weg vrij voor een initiatiefregeling voor een Rijkswet die in een geschillenregeling moet uitmonden. Dit zal dan op de agenda moeten staan van het volgend jaar in juni te houden Ipko in Nederland.

Het overleg werd vanochtend afgesloten met de ondertekening van een afsprakenlijst.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Delegaties willen vaart achter geschillenregeling Koninkrijk

  1. Binnen het Koninkrijk hebben we daarvoor een uitstekend instrument. De Raad van State met de Koning aan het hoofd. Ook mensen van de eilanden maken deel uit van deze Raad van State.
    Als het instituut van deze Raad u niet aanstaat, moet u afscheid nemen van het Koninkrijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *