Amigoe | Directie Centrale Bank verrast over kort geding

Directie Centrale Bank verrast over kort geding

Directie Centrale Bank verrast over kort geding

WILLEMSTAD — De Raad van Bestuur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de informatie over een door de Raad van Commissarissen aangespannen kort geding ook uit de media moeten vernemen, zegt de Raad desgevraagd tegen de Amigoe.

Formeel is zij echter niet op de hoogte van enige rechtszaak en wat precies door de RvC geëist wordt. De Raad van Bestuur kan daarom in dit stadium ook geen relevante reactie geven.

Het kort geding is aangespannen tegen directieleden Emsley Tromp, Alberto Romero en Jerry Hasselmeyer. Het verzoek voor het kort geding is gisteren ingediend. De datum voor de behandeling is ook al bekend. Deze vindt plaats op 17 augustus.

In november 2014 kwam het rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) Nederland over het functioneren van de CBCS uit. Een van de aanbevelingen in het PwC-rapport is het laten uitvoeren van een integriteitonderzoek bij de CBCS. Uit het rapport zou blijken dat de Raad van Bestuur niet goed functioneert. Ook heeft CBCS buitensporige risico’s genomen met het uitgeven van de obligatieleningen voor Aqualectra en het havenbedrijf van St. Maarten.

Gezien deze risico’s was het gepast dat de Raad van Bestuur de intenties om deze leningen uit te geven, had voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) onderstreepte deze bevindingen van PwC en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Eerder nam De Nederlandsche Bank (DNB) het standpunt in dat zij niet zal samenwerken met de CBCS op het gebied van corruptiebestrijding. Als reden werd opgegeven dat DNB geen reputatierisico wil lopen door samen te werken met de CBCS op het gebied van corruptiebestrijding.

De berichten over het niet meer willen samenwerken op gebied van corruptiebestrijding hebben binnen de CBCS vermoedens doen oplaaien dat de directie van de CBCS mogelijkerwijs betrokken zou kunnen zijn in corruptieonderzoeken. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk en in Canada zijn mensen gearresteerd, die betrokken waren in de BTW-carrousel van John Deuss. Hierbij speelde het product Exact Pay, dat Deuss via zijn op Curaçao gevestigde bank op de markt had gebracht, een voorname rol.

In het requisitoir van de officieren van justitie uit Arnhem betreffende de John Deuss-zaak, bleek dat terwijl de bank van Deuss tot tweemaal toe een Camel-rating van 5 had ontvangen – de slechtste die er is – de CBCS toch de vergunning van Deuss wijzigde van die van een internationale bank in die van een lokale bank.

Volgens insiders geldt bijna altijd bij een score van tweemaal Camel-rating 5 achter elkaar, dat de bank of onder curatele moet worden gesteld, of dat de vergunning ingetrokken moet worden.

Lang heeft Deuss niet kunnen genieten van deze nieuwe status als lokale bank. Een maand nadat hij genoemde vergunning had ontvangen, werd er ingegrepen in zijn bank. Deuss is dan ook in mei 2012 door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Directie Centrale Bank verrast over kort geding

  1. Renée van Aller

    Hoe kan reputatieschade worden geleden met corruptiebestrijding? Wij begrijpen deze uitspraak helemaal niet. Wie was er verkeerd bezig en waarom? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *