Amigoe | Diverse conceptvoorstellen op tafel voor belastinghervorming

Diverse conceptvoorstellen op tafel voor belastinghervorming

WILLEMSTAD — De werkgroepen van de taskforce Hervorming Fiscaal Regime, die belast is met onder andere adviseren over het elimineren van schakels in de omzetbelasting (ob), komen volgende week samen om te praten over drie conceptvoorstellen (discussion documents) en de evaluatie van de bestaande belastingwetgeving.

Dat stelt Julian Lopez Ramirez, voorzitter van de taskforce.

De taskforce is door de minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) aangesteld. In totaal hebben de werkgroepen drie conceptvoorstellen en een evaluatie van de bestaande belastingwetgeving gemaakt. Deze voorstellen, waarvan er een in de media is gelekt, moeten nog in de taskforce worden besproken, zegt Lopez Ramirez, die managing partner bij Deloitte is.

Volgende week komen de werkgroepen elk afzonderlijk samen om over deze voorstellen te discussiëren en om deze aan te passen. Deze aangepaste conceptvoorstellen worden vervolgens in de algehele taskforce besproken zodat er een aanbeveling voor de minister van Financiën kan worden geformuleerd. De minister zal uiteindelijk beslissen of de aanbeveling van de taskforce binnen het regeerbeleid past, nadat er een brede maatschappelijke discussie over deze wetgeving is geweest.

Lopez Ramirez is gespecialiseerd in directe belastingen en zit in de taskforce Belastingverdragen en de taskforce Hervorming van het Fiscaal Regime. De taskforce Hervorming van het Fiscaal Regime bestaat naast Lopez Ramirez uit onder meer de sector-directeur Fiscale Zaken, hoofdinspecteur Belastingdienst, directeur BAB, vertegenwoordigers van Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), DMO, vereniging van verzekeraars CBIA, Curaçao Bankers Association, Kamer van Koophandel, Cifa, IFG International Financial Group, Faroe Metry en Etienne Ys.

De Amigoe berichtte gisteren al dat de VBC het betreurt dat het nieuws over een mogelijke invoering van een ander ob-tarief voortijdig in de media is gelekt. Deze discussie is volgens de VBC zeer voorbarig, ongebalanceerd en onvoldoende onderbouwd. Sinds de invoering van het ingevoerde cascade (schakel) omzetbelastingstelsel is de VBC geen voorstander van een dergelijk systeem omdat het niet economischneutraal werkt en evenwichtige concurrentie ernstig aantast.

“Al bijna twintig jaar pleit de VBC voor aanpassing van het huidige obstelsel. Praktisch alle bestuurders zijn het eens met het voornoemde argument en hebben beloofd het stelsel aan te passen. Vooralsnog is het bij goede voornemens gebleven”, aldus VBC in een persbericht.

“Nu de huidige minister van Financiën een concrete poging doet om de cumulatie daadwerkelijk te elimineren wordt, nog voordat een brede en verantwoorde maatschappelijke discussie over het voorstel van de minister heeft plaatsgevonden, getracht om dit initiatief af te schieten.”

De VBC distantieert zich dan ook van deze praktijken. De vereniging doet een beroep op de minister om zich niet uit het veld te laten slaan, maar door te gaan met voorstellen om het huidige ob-stelsel aan te passen waarbij de cumulatie wordt geëlimineerd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *