Amigoe | Dog sanctuary moet uitkomst bieden aan tekort opvangcapaciteit

Het dierenasiel zit meer dan vol en kan geen honden meer opnemen, terwijl de laatste tijd meer aangiftes binnenkomen van mishandelde en verwaarloosde dieren. Een dog sanctuary is dus hard nodig | Foto Liz Mavraki

Het dierenasiel zit meer dan vol en kan geen honden meer opnemen, terwijl de laatste tijd meer aangiftes binnenkomen van mishandelde en verwaarloosde dieren. Een dog sanctuary is dus hard nodig | Foto Liz Mavraki

WILLEMSTAD — Een oplossing voor het tekort aan opvangplekken voor honden lijkt nabij. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft onlangs een locatie voor de dog sanctuary aan de Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) voorgesteld.

Deze dog sanctuary, een plek waar honden hun leven kunnen slijten, is hard nodig. Vooral nu de voorlichtingscampagne van het Openbaar Ministerie ‘Konose bo animal’ tot meer aangiftes heeft geleid van mishandelde en verwaarloosde dieren.

Om te overleven moesten drie honden, nadat ze door hun eigenaren waren achtergelaten, hun honger stillen door elkaar levend op te eten. De zwakste hond overleed uiteindelijk aan zijn wonden.

Elke dag treft politieagent Glendon Aniceta dit soort gevallen aan. De laatste drie jaar is hij belast met dierenzaken namens het politieteam HIT/ dierenbrigade (High Impact Team). Hij rukt bij elke melding over een verwaarloosd of mishandeld dier uit om poolshoogte te nemen. Als blijkt dat er echt sprake is van mishandeling of verwaarlozing probeert hij conform de procedures eerst de eigenaar van het dier verantwoordelijk te stellen.

“Dieren worden pas in beslag genomen als het welzijn en de gezondheid van het beest in gevaar zijn”, legt Aniceta uit.

Omdat de politie geen plek heeft om de in beslag genomen dieren te schutten is het dierenasiel de beste plaats om de honden op te vangen.

“Konose bo Animal begon in februari als een voorlichtingscampagne, maar we kregen zoveel meldingen binnen op de politielijn 917 dat we tot actie moesten overgaan, terwijl de capaciteit van het dierenasiel is overschreden”, zegt Aniceta.

“In het dierenasiel kunnen maximaal zestig honden verblijven. Samen met de honden die door de politie zijn binnengebracht zijn er in totaal dertig honden ‘overtallig’. Dat maakt dat het dierenasiel nu negentig dieren onder zijn toezicht heeft. Dat is te veel. Ze kunnen echt geen honden meer aannemen.”

Bewustwording

Aniceta:

“Uit de meldingen blijkt dat veel hondeneigenaren zich niet verantwoordelijk voelen voor hun huisdier. Ze vergeten dat het een levend wezen is. Met de voorlichtingscampagne Konose bo Animal geven we dagelijks informatie over de verzorging van huisdieren.”

Dierenmishandeling is bij de wet verboden en is volgens Aniceta het resultaat van een verkeerde opvoeding. Voorbeelden van dierenmishandeling zijn honden urenlang in de hete zon aan een korte ketting in de tuin achterlaten, het verkleinen van de oorschelp en het verkorten van de wervelkolom (staart). Ook illegale castratie (castratie niet uitgevoerd door een dierenarts) is verboden bij de wet.

Om het dierenleed op het eiland te verkleinen werken verschillende organisaties samen. De politie rapporteert aan het OM via een speciaal hiervoor aangestelde officier van justitie. Samen met het Platform Dierenwelzijn vormen zij de werkgroep Stop Abuso di Animal (Sada).

“Als we schuttingmogelijkheden zoeken doen we een beroep op het Platform”,

zegt Aniceta. Het Platform Dierenwelzijn bestaat uit de Dierenbescherming, Carf, Dierenhulp, I-animal, Feed Friends, Rescue Paws, Alle Hadoc, Stichting Dog en een aantal particulieren.

Mirjan Seppenwoolde is een van de particulieren die zich inzet voor dierenwelzijn. Zelf heeft ze de zorg voor 25 honden. Sommige zijn ‘echt van haar’, de meeste zijn honden die tijdelijk een plek nodig hadden.

“Het was niet mijn bedoeling om zoveel honden te hebben, maar het kon bijna niet anders”,

zegt Seppenwoolde. Steeds uit nood moest er weer een plekje bij gecreëerd worden voor een hond. Met behulp van Carf, stichting Dog en het asiel verzorgt ze de honden.

“Er moet op korte termijn een dog sanctuary komen. De overheid heeft daarin een taak.”

Ook Aniceta vindt dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor de opvang van dieren.

“Als we nu geen oplossing krijgen kunnen we geen honden meer in beslag nemen. Dan moeten we de honden laten waar ze zijn.”

Het ministerie van VVRP is bereid te helpen. Een eerste voorstel vanuit het ministerie is gedaan nadat de Dierenbescherming in de media haar beklag had gedaan. Sinds mei vorig jaar wachtte de stichting op antwoord van de minister.

Op 7 mei 2015 is een brief naar het ministerie van VVRP gegaan. Daarin heeft de stichting om een terrein van 2 hectare gevraagd dat economisch oninteressant is. Dit terrein moet dienen als dog sanctuary.

“Het moet niet zo doorgaan als het nu gaat”, zegt Seppenwoolde. “Het grotere plaatje is dat er een diervriendelijk land wordt gecreëerd. Nu is het dweilen met de kraan open. Iedereen probeert zijn best te doen, maar de rek is eruit.”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Dog sanctuary moet uitkomst bieden aan tekort opvangcapaciteit

 1. het is inderdaad dweilen met de kraan open.
  alleen als alle honden en katten gesteriliseerd zouden worden, kan het probleem misschien opgelost worden.
  maar eerst moeten de mensen hier eens goed opgevoed worden….
  want de basis ligt bij de domheid van de mensen.
  soms met goede bedoelingen, maar meestal zonder inzicht en kennis vanm dieren.
  Ook de makamba”s zijn een probleem.
  ze wonen hier 2 of 3 jaar nemen huisdieren en als ze terug keren laten ze die dieren gewoon hier…dus zijn ook dom en tuig van de richel.

 2. Als je reageert op zulke artikelen krijg je altijd veel commentaar over je heen. Het zijn allemaal hele goede dingen die de mensen doen voor de honden en katten die verwaarloosd zijn of gedumpt, die honger hebben en ga zo maar door.
  Maar als je op facebook de grote aantallen aangeboden pups voorbij ziet komen van fokkers en van de gevonden dieren die allemaal opvang nodig hebben dan kun je toch niet anders concluderen als dat het dweilen blijft met de kraan open.
  Geen geld voor eten voor de dieren en geen fosters meer.
  Ben benieuwd hoe dit op een keer afloopt maar zo kan het ook niet doorgaan.
  Maar zowiezo alle lof voor de mensen die zich dag in dag uit inzetten voor het dierenwelzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *