Amigoe | Een ton extra voor het Dierenasiel

dierenasiel curacao

Een ton extra voor het Dierenasiel

WILLEMSTAD — Het Dierenasiel hoeft voorlopig niet de deuren te sluiten. Mede door een eenmalige subsidie van 102.000 gulden komt de Stichting Dierenbescherming Curaçao tot een sluitende begroting voor 2015.

In juni van dit jaar had toenmalig minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) al toegezegd om uit verschillende posten financiële middelen te zullen aanwenden om de stichting draaiende te houden.

De voorzitter van de Dierenbescherming, Gregory Berry, meldt dat de eenmalige subsidie is toegekend bovenop de structurele bijdrage van 40.000 gulden die de stichting op jaarbasis ontvangt voor het salaris van de klachteninspecteur. In combinatie met de opbrengsten van diverse collecte- en publiciteitsactiviteiten dit jaar kunnen zo de operationele kosten van het Dierenasiel van rond de 250.000 gulden worden gedekt.

Volgens Berry is het nog steeds niet voldoende, maar het helpt wel. “De dreiging dat we moeten sluiten is iets kleiner geworden. Het verlies is gedekt en voor de komende maanden kunnen we blijven draaien.” Het gaat hierbij om de kerntaken van de Dierenbescherming, waarbij het asiel honden en katten opvangt die vrijwilligers en huisdiereneigenaars afleveren, de dieren tijdelijk in quarantaine worden gehouden en ze een medische behandeling krijgen, waarna ze ter adoptie worden aangeboden.

In 2015 heeft de Dierenbescherming intensief gecollecteerd en zijn er tal van acties op poten gezet, waaronder de Walk for the Animals, het benefietconcert van rockband Di-Rect en het galadiner met Marianne Thieme van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Ook bleef het bestuur van de stichting hardnekkig aan de bel trekken bij het ministerie van GMN en werd via diverse kanalen druk uitgeoefend om financiële steun te krijgen. “We zoeken hulp bij iedereen die we kennen en invloed kan uitoefenen. Een benefietgala helpt daarbij, dat zorgt voor de nodige ‘exposure’, zodat de gemeenschap ziet dat de Dierenbescherming bezig blijft”, aldus Berry.

2016

Voor komend jaar heeft de Dierenbescherming een subsidie van 400.000 gulden aangevraagd voor educatiecampagnes en een programma ter sterilisatie van zwerfhonden, maar dat is niet toegekend. Ook in 2016 blijft de stichting afhankelijk van donaties, omdat de subsidiëring vanuit de overheid onzeker blijft. Berry: “Ik heb in de wandelgangen vernomen dat er de komende jaren structureel een subsidie van 82.000 gulden zal worden uitgezet. Dat is niet voldoende, want de helft gaat naar het salaris van de klachteninspecteur, maar alle beetjes helpen.”

De stichting gaat in 2016 samen met het Platform Dierenwelzijn Curaçao een telling doen van het aantal zwerfhonden op het eiland. Dit moet volgens Berry een wetenschappelijk onderbouwde studie worden waaraan ook de University of Curaçao (UoC) zal meewerken. Volgens hem is het prioriteit om goed in beeld te krijgen hoeveel zwerfhonden er zijn, zodat er gerichter beleid op kan worden gevoerd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *