Amigoe | Ennia beoordeelt jaarcijfers nader na negatieve media-aandacht

'Uitstel publicatie in overleg en met toestamming CBCS'

Ennia ceo Ralph Palm was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft Ennia toestemming gegeven om de publicatie van de jaarcijfers over 2015 uit te stellen.

De verzekeraar meldt dit in een korte reactie op zijn eigen website. De verzekeraar verklaart op zijn website ‘conform planning’ zijn jaarcijfers te hebben aangeleverd, maar heeft het naar aanleiding van recente publicaties in de media ‘noodzakelijk geacht om zijn cijfers nader te beoordelen’. Hierdoor is in overleg en met toestemming van de CBCS de publicatie van de jaarcijfers over 2015 uitgesteld.

Dit korte bericht op de website roept meer vragen op dan het beantwoordt. Wat verandert er bijvoorbeeld aan de cijfers als je ze nader beoordeelt en waarom geven de berichten reden om opnieuw naar de cijfers te kijken? Ennia zwijgt hierover tegenover de Amigoe in alle toonaarden.

Op de vraag van de Amigoe aan de CBCS onder welke voorwaarden een (levens)verzekeringsmaatschappij uitstel van publicatie van haar jaarcijfers kan krijgen, antwoordt de bank:

“Daarbij moet het verzoek met redenen omkleed zijn.”

Volgens de bank staat dit wettelijk aangegeven in artikel 26 lid 8 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf zoals gewijzigd bij de Harmonisatiewetgeving.

“Dit artikel geeft de CBCS de mogelijkheid om een verzekeraar geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen tot openbaarmaking van de staten. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden. De verzekeraar is in zo’n geval verplicht aan de voorschriften en beperkingen, gesteld bij de ontheffing, te blijven voldoen.”

Welke recente publicaties reden geven voor uitstel meldt het korte bericht van Ennia niet, maar op 10 juni reageerde de verzekeringsmaatschappij op de website op het artikel ‘Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken’ dat die dag was verschenen in het Financieele Dagblad (FD), dat zich baseerde op een vertrouwelijk rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) van juni 2015.

Volgens Ennia waren de gegevens uit het rapport uit de context gehaald en worden belangrijke gegevens genoemd die niet met de waarheid stroken. Ennia stelde verder ‘nauw samen te werken met verschillende toezichthouders’ om ervoor zorg te dragen dat ze aan de wet en regelgeving blijft voldoen.

“In dit verband zijn wij overtuigd dat de belangen van alle polishouders dan voldoende gewaarborgd zijn en blijven”,

aldus de verzekeraar in het statement dat behalve op haar website in diverse kranten verscheen.

Uit een interview dat de Amigoe diezelfde dag had met Ennia bleek dat een groot deel van de investeringen van Ennia gedaan wordt in een andere onderneming van eigenaar Hushang Ansary en er sprake is van een groot concentratierisico. De Parman Group van Ansary nam Ennia in 2007 over.

Ennia ontkende wel hetgeen het FD schreef over Mullet Bay, dat dat terrein op St. Maarten is gekocht van Ansary. Dit zou zijn ingebracht als eigen vermogen. In 2005-2006 had Ennia een negatief vermogen en Delta Lloyd wilde geen geld inbrengen, legde directeur Gilbert Martina uit aan de Amigoe.

‘Zorgen Martina over degelijk bestuur’

Uit het vonnis van de zaak van de ‘weggepeste’ Ennia Aruba-directeur Roger Schimmel tegen Ennia Caribe Holding Aruba NV van juni 2013 dat de Amigoe diezelfde dag aanhaalde, staat dat de huidige directeur Gilbert Martina aan de bel heeft getrokken voor wat betreft de ‘degelijkheid van bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid’. Uit het vonnis blijkt dat naast Martina nog vier (top)functionarissen van de verzekeraar hun zorgen hebben geuit over het bestuur of de financiële zaken.

Schimmel heeft, zoals de Amigoe eerder heeft gemeld, bij de Centrale Bank van Aruba (CBA) zijn zorgen geuit over ‘het beleggen van polisgelden’ door Ennia. Hij maakte zich zorgen over ‘het herverzekeren, het ontbreken van kapitaal en het niet afgedekte catastroferisico’. Het ging volgens Schimmel om risicovolle leningen van de verzekeraar aan andere bedrijven van Ennia-eigenaar Hushang Ansary. Verder hebben ook Ennia-actuaris Herman Couperus, oud-cfo Marco Meuleman en een legal counsel aan de bel getrokken.

70 procent belegd vermogen

Opvallend zijn de zorgen van de legal counsel, waarvan de naam niet wordt genoemd. In een memo van 24 november 2010 sprak hij van een ‘zeer ernstige, zorgelijke en alarmerende situatie over de vraag of de rechten van de verzekerden bij Ennia voldoende gewaarborgd zijn. Dit onder meer omdat 70 procent van het belegd vermogen van Ennia Leven als lening is verstrekt aan ondernemingen die aan de Parmangroep (eigendom van Ansary, red.) gerelateerd zijn’.

Voor zover bekend bij deze krant, is alleen klokkenluider Martina nog gelieerd aan Ennia. Hij was, net als ceo van Ennia Ralph Palm, vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Ook Couperus, die volgens zijn LinkedIn-profiel werkzaam is bij Couperus Actuarieel Advies, was niet bereikbaar voor commentaar.

Binnenkort wordt er een brief in de Rijksministerraad besproken in verband met de zorgen over Ennia en de CBCS, gaf Plasterk onlangs aan. Plasterk bevestigde dat DNB, verantwoordelijk voor het toezicht op financiële instellingen in Caribisch Nederland, onderzoek heeft gedaan naar Ennia en zich zorgen maakt over het toezicht door de CBCS.

“Die (zorgen, red.) zullen worden geadresseerd in de Rijksministerraad. Binnenkort wordt er een brief in de Rijksministerraad besproken over dit onderwerp”, zei Plasterk. “Eventueel zal er een wetgevingstraject worden ingezet om te zorgen dat DNB voor de informatie ter uitvoering van haar toezicht niet langer volledig afhankelijk is van de CBCS. Het is door (het ministerie van, red.) Financiën dus serieus opgepakt.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Ennia beoordeelt jaarcijfers nader na negatieve media-aandacht

  1. KPMG Nederland zal zich ernstig zorgen maken over de porkeria die KPMG Curacao van haar jaarrekeningcontrole bij Ennia heeft gemaakt.

    En KPMG Curacao maakt zich grote zorgen over mega schadeclaims van Ennia polishouders.

    Zeker als KPMG Curacao een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft lopen bij… Ennia!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *