Amigoe | Enquête Evaluatiecommissie

Enquête Evaluatiecommissie

Enquête Evaluatiecommissie

WILLEMSTAD — De Evaluatiecommissie Rijkswetten heeft in de afgelopen periode tal van bestuurders en gezagsdragers benaderd met het verzoek om hun ervaringen met de consensus-Rijkswetten op papier te zetten.

Dit blijkt uit een brief die voormalig premier en huidig Statenlid voor oppositiepartij MFK, Gerrit Schotte van de Evaluatiecommissie heeft gekregen.

De brief van de Evaluatiecommissie aan Schotte volgt op een brief van de parlementariër aan de commissie, nadat hij een enquête-formulier toegezonden had gekregen. Zo wilde Schotte onder meer weten in welke hoedanigheid hij was aangeschreven en hoe de commissie te werk gaat. Volgens de brief die Schotte van het presidium van de Evaluatiecommissie heeft gekregen, is hij aangeschreven als voormalig premier van Curaçao.

Schotte maakt deel uit, zo blijkt uit de brief, van een groep respondenten die zijn geselecteerd langs de lijn van hun huidige of voormalige functies. “Voor elke Rijkswet zijn ook personen geselecteerd die vanuit een voormalige functie geruime tijd met één of meerdere Rijkswetten van doen hebben gehad”, aldus de Evaluatiecommissie.

Zo zijn voor de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie de (voormalige) president van het Hof, de (voormalige) procureur-generaal, (voormalige) advocaten-generaal, rechters, officieren van justitie en advocaten benaderd. Maar ook voormalige bewindslieden en andere bestuurders hebben een verzoek tot deelname van de commissie ontvangen. “Centraal staat dus of een voormalige functionaris of ambtsdrager geruime tijd betrokken is geweest bij de toepassing van een of meerdere Rijkswetten en op basis daarvan een persoonlijke visie en ervaring ter zake heeft ontwikkeld.”

Op het verzoek van Schotte om het plan van aanpak van de commissie te mogen ontvangen, wordt ontkennend gereageerd. “De Evaluatiecommissie is onafhankelijk en stelt daarbij haar eigen werkzaamheden vast. Hoewel het presidium voorstander is van zoveel mogelijk openheid op het gebied van de werkzaamheden van de commissie, vindt zij het niet op haar weg liggen het plan van aanpak (waarin onder meer is vervat de onderzoeksopzet/onderzoeksopdracht), welke is opgesteld ten behoeve van de opdrachtgevers, aan respondenten ter beschikking te stellen.” De commissie adviseert Schotte om hierover contact op te nemen met de verantwoordelijke bewindspersoon.

Bron: Amigoe
Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *