Amigoe | Evaluatie HNO volgende week van start

Ook overheid in ongewisse

Ook overheid in ongewisse

WILLEMSTAD — De evaluatie van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zal volgende week van start gaan. Het onderzoek wordt, zoals reeds bekend, verricht door een onafhankelijke partij en moet inzicht geven in het gebrek aan transparantie en in de fluctuerende bedragen ten aanzien van de meerkosten en claims.

Minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) verklaarde vandaag, tijdens de hervatting van de openbare Statenvergadering over de voortgang van de bouw van HNO en de ontwikkelingen in de zorg, dat hij, net zoals menig Statenlid, meer transparantie eist van de betrokken partijen.

“In de overzichten die ik tot mijn beschikking heb, worden in de periode van november vorig jaar tot maart dit jaar verschillende bedragen aangehaald. Hierdoor is het voor de overheid niet duidelijk wat de huidige stand van zaken is”, aldus de minister, die beaamt dat het daarom noodzakelijk is dat de evaluatie wordt uitgevoerd.

Contracten

Hij legde uit dat de overheid een beheersovereenkomst heeft getekend met Sona. Deze partij heeft vervolgens een contract getekend met het constructiebedrijf Ballast Nedam en een contract met Berenschot. Deze laatstgenoemde organisatie heeft de leiding over het managen van de constructie, de aanschaf van meubilair en apparatuur, de transitie naar het nieuwe ziekenhuis, de rapportage van de voortgang en de controle op het constructieproces. Ballast Nedam is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud voor de komende vijftien jaren. Ten slotte is er een vierde contract getekend, een Memorandum of Understanding (MoU), tussen Berenschot, de overheid en het St. Elisabeth Ziekenhuis (Sehos). In dit contract is vastgelegd dat medisch specialisten meer zullen worden betrokken bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Door de verschillende contracten heerst er onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de bouw. “Het proces loopt niet goed, althans niet zoals het zou moeten lopen. Er is veel verwarring over de claims, de meerkosten en de verantwoordelijkheid. In de documenten die Sona en Berenschot hebben verstrekt, komen verschillende bedragen voor, die bovendien onvoldoende worden onderbouwd.”

Victorina zei dat het totaal aan meerkosten, volgens verschillende rapportages over een periode van vijf maanden, hierdoor varieert van 58,6 miljoen tot 99,2 miljoen gulden. Een van de redenen hiervan is, dat er voortdurend gesprekken plaatsvinden om de meerkosten te verlagen.

Het kan dus zo zijn dat dit wordt verwerkt in de tussentijdse rapportage, maar niet wordt gespecificeerd. Hierdoor is het tijdens de onderhandelingen onduidelijk om welke rapportage het gaat. De overheid heeft tot nu toe vier ‘vage rapportages’ ontvangen van Sona, die naar het parlement worden gestuurd. “Ik ben niet tevreden over de inhoud. De verstrekte informatie is niet concreet en er zijn nog steeds veel vragen.”

Ook zijn er klachten over de communicatie tussen Berenschot en de andere stakeholders, omdat ze niet transparant worden bevonden. “Ze wisselen voortdurend van personeelsleden, wat voor irritatie zorgt. Met betrekking tot de overname van Ballast Nedam door het Turkse Renaissance Constructions zegt de minister dat het bedrijf grote projecten in Afrika en Europa heeft geleid en dus veel ervaring heeft. “We hebben vernomen dat ze het HNO-contract van Ballast Nedam hebben overgenomen. Het nieuwe bestuur komt binnenkort naar Curaçao om de voorzetting van de bouw te bespreken.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *