Amigoe | Externe experts ingeschakeld voor Isla

Isla-medewerkers willen met protest gesprek met premier afdwingen | Bea Moedt

Regering huurt externe adviseurs in; een raffinage-expert en een wetgevingsexpert | Bea Moedt

DEN HAAG — Om de uitstoot van schadelijke stoffen door de Isla-raffinaderij te verminderen, schakelt de Curaçaose regering externe adviseurs in; een raffinage-expert en een wetgevingsexpert.

Dat blijkt uit een brief die minister Ronald Plasterk vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

“De raffinagedeskundigheid is nodig om inhoudelijk te kunnen beoordelen welke verbetermaatregelen nodig of wenselijk zijn om tot een structurele vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen te komen. De regelgevingsdeskundigheid is nodig om de algemene regelgeving en specifieke vergunningsvoorschriften adequaat te laten aansluiten op de beleidskeuzes en wenselijke toekomstsituatie. Naar het zich thans laat aanzien kan de opdrachtverlening voor beide onderwerpen nog voor de zomer plaatsvinden”, schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het besluit om twee experts in te schakelen vloeit voort uit het overleg dat Plasterk de afgelopen maanden voerde met onder anderen minister-president Ben Whiteman en minister Siegried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur. Het overleg was bedoeld om duidelijkheid te krijgen op welke terreinen Curaçao ondersteuning van Nederland kan gebruiken en werd door de Curaçaose autoriteiten als ‘constructief en oplossingsgericht’ omschreven. Ook Plasterk noemt het overleg positief.

De minister vermeldt niet of het om Nederlandse experts gaat en of er sprake is van financiële ondersteuning. “Gelet op de verantwoordelijkheid van het land Curaçao voor de Isla acht ik het gepast dat over de inhoud en resultaten van het overleg van de zijde van Curaçao mededelingen naar buiten worden gedaan. (…) Ik zie met belangstelling uit naar de resultaten op eerdergenoemde gebieden. Het voortouw daarbij berust bij het land Curaçao.”

Het overleg tussen Nederland en Curaçao kwam mede tot stand op aandringen van de Tweede Kamer. PvdA’er Roelof van Laar nam eerder dit jaar het initiatief voor een motie, waarin het gebrek aan optreden door de Curaçaose regering werd omschreven als ondeugdelijk bestuur en een schending van de mensenrechten. Plasterk kreeg de opdracht om bij Curaçao aan te dringen op een maximale vermindering van de uitstoot binnen drie maanden. Met zijn brief over de stand van zaken voldoet hij met een kleine vertraging tevens aan het verzoek van de Tweede Kamer om op de hoogte gehouden te worden.

De Tweede Kamer zou de ontwikkelingen bij de Isla eigenlijk morgen bespreken tijdens een overleg met Plasterk, maar omdat Van Laar niet bij dat overleg aanwezig kan zijn wegens ziekte, is vanmiddag besloten om het onderwerp weer van de agenda af te halen. Wel wordt er nog gesproken over rechtshandhaving op Curaçao en St. Maarten en over misstanden in de SDKK-gevangenis.


Zie ook: ‘Aangifte tegen uitstoot ondersteund door 73 bewoners

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *