Amigoe | Feffik en bonden niet betrokken bij reorganisatie

feffik

Feffik en bonden niet betrokken bij reorganisatie

WILLEMSTAD — Feffik wordt gereorganiseerd, maar de onderwijsinstelling zelf wordt, net als de vakbonden Abvo en Sitek, hierbij niet betrokken. Het bestuur van Feffik en de twee bonden op het werkterrein van de school zullen tot hun teleurstelling geen deel uitmaken van de ministeriële werkgroep, die het traject zal leiden.

Naar aanleiding van de commotie rondom de toekomst van Feffik ging minister van Onderwijs Irene Dick (PS) op 14 april jl. het gesprek aan met het bestuur en de vakbonden. Dit nadat vijftig Feffik-medewerkers het werk hadden neergelegd, omdat ze opheldering eisten over wat er precies gaat gebeuren met het opleidingsinstituut.

Op 3 februari jl. heeft de Raad van Ministers (RvM) namelijk besloten om Feffik te reorganiseren. In het besluit is vastgelegd dat de regering in augustus van dit jaar een nieuw opleidingscentrum wil starten. Dit leidde echter tot grote bezorgdheid onder de werknemers en studenten, omdat ze niet weten wat hun te wachten staat.

Samen met leden van de vakbonden vertrokken de medewerkers en studenten richting de RvM. Er werd vervolgens een brief overhandigd aan premier Ben Whiteman (PS) met daarin het verzoek aan de regering om met de vakbonden om de tafel te gaan zitten. Het verzoek werd ingewilligd, waarna het gesprek met Dick en de partijen plaatsvond. Er werd afgesproken dat de vakbonden en Feffik met een complementair plan zouden komen voor de raadbeslissing van 3 februari.

Afgewezen

Het overleg tussen de partijen verliep echter niet vlekkeloos. Bestuursvoorzitter van Feffik, Paul de Rooy, meldt dat Sitek zich niet kon vinden in de verwoording van het voorstel. De vakbond is daarnaast ook ontevreden over het feit dat de werknemers opnieuw zullen moeten solliciteren. Volgens De Rooy is dit echter onontkoombaar, omdat er een nieuwe juridische entiteit wordt opgericht.

De vakbond liep daarop van tafel, waarna ze (Sitek en Abvo) met een voorstel wilden komen. Omdat de situatie gebaat is bij een snelle aanpak, besloot Feffik een plan op te sturen naar de minister.

“Wij hebben toen voorgesteld dat de commissie die de reorganisatie leidt, ook uit een vertegenwoordiger van de vakbonden en de instelling zelf moet bestaan. Met onze ervaring en kennis kunnen we een effectieve bijdrage leveren”, aldus de Rooy.

Het voorstel werd echter afgewezen door Dick. “De minister heeft ons vorige week een brief gestuurd waarin ze zei dat het raadsbesluit overeind blijft en wordt uitgevoerd. Ook wordt er een ministeriële werkgroep opgericht. De werkgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiger van de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw).” Als uitgangspunt zal het rapport van het laatstgenoemde ministerie worden gebruikt.

Jammer

De Rooy vindt het jammer dat de reorganisatie nu in handen is van de overheid. “We kunnen nu alleen maar wachten totdat de commissie bij landbesluit is benoemd. Als bestuur zijn we teleurgesteld, omdat we enorme werkzaamheden hebben verricht. We hebben veertien jaar ingehaald wat betreft de jaarrekeningen. Ook hebben we reorganisatieplannen op papier gezet en werken we hard aan kwaliteitsverhoging en internationale erkenning van het instituut.”

Doordat Feffik nu volledig afhankelijk is van de regering, kan de bestuursvoorzitter niet met zekerheid zeggen dat er geen ontslagen zullen vallen. “Als het aan ons ligt vallen er geen moedwillige ontslagen en worden er nieuwe functies gecreëerd en functies samengevoegd. Nu wij en de vakbonden echter niet in de werkgroep zitten, kan ik daar niets over zeggen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *