Amigoe | FFDK verliest van Land over beheer SDK

FFDK verliest van Land over beheer SDK

FFDK verliest van Land over beheer SDK

WILLEMSTAD — De rechter heeft het verzoek van Stichting Sportfaciliteiten (FFDK) om een verklaring van recht af te geven voor het eigendom van het Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) te Brievengat, vanmorgen afgewezen.

Belangrijkste argument is dat uit de overlegde bewijsstukken blijkt dat het recht op economisch eigendom destijds nooit is overgedragen door het toenmalige Eilandsbestuur.

Derhalve is FFDK alleen beheerder en exploitant. Voor het dekken van de kosten voor het beheer en de renovaties, is zij aangewezen op subsidies van het Land of overige instanties zoals – destijds – sportstichting Sedreko en Usona. De zaak werd in januari van dit jaar aangespannen door FDDK.

Aanleiding was het besluit vorig jaar van de regering om de sport te gaan centraliseren. Er werd daartoe een nieuwe stichting opgericht, de Fundashon Desaroyo Deporte Kòrsou (FDDK) met Thakaidzwa Doran als directeur. In deze Stichting Sportontwikkeling Curaçao zouden de twee stichtingen Sedreko en Sportfaciliteiten (FFDK) moeten opgaan. Dat betekende dat ook de sportfaciliteiten op Curaçao – stadions, sporthallen en velden die worden beheerd door Sedreko en de Stichting Sportfaciliteiten – over zouden gaan naar de nieuwe stichting. De laatste is onder meer beheerder van het Sentro Deportivo Kòrsou en het Stadion Johnny Vrutaal, ook wel bekend onder de naam Rif Stadion.

Deze faciliteiten zoals velden, atletiekbanen en zwembaden, vertegenwoordigen een bepaalde waarde en die waarde is volgens FFDK gegroeid sinds de overheid die faciliteiten heeft overgedragen aan de Stichting Sportfaciliteiten. Bij die overdracht zou volgens FFDK ook gesteld zijn dat de Stichting Sportfaciliteiten op termijn het eigendom en het erfpacht zou krijgen van de faciliteiten en gronden. Maar de rechter vond dat niet blijken uit de overlegde bewijsstukken van FFDK. Deze partij werd dan ook tot de proceskosten veroordeeld.

FFDK had begin dit jaar een openstaande schuld aan Aqualectra van 7 ton. Inmiddels is de renovatie van het zwembad in het SDK bijna voltooid. Het bad moest dicht omdat het water bacteriën bevatte. Het Land Curaçao bekostigt via Reda Sosial deze renovatie.

Maar met de renovatie van het bad is het stadion er nog niet. FFDK organiseert op 10 september daarom een Sport-A-Tòn. Hiermee moet één miljoen gulden worden opgehaald.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *