Amigoe | ‘Financieel beheer Curaçao moet doorontwikkelen’

Plasterk: ‘Financieel beheer Curaçao moet doorontwikkelen’

Plasterk: ‘Financieel beheer Curaçao moet doorontwikkelen’

WILLEMSTAD — Uit de rapportages van het College financieel toezicht (Cft) blijkt duidelijk dat het financieel beheer van de landen nog in belangrijke mate moet doorontwikkelen. Dat zegt minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk vandaag in reactie op vragen van VVD-Tweede-Kamerlid André Bosman.

Bosman stelde deze vragen naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer van Curaçao over de jaarrekening 2013.

Het Cft heeft in april het laatste rapport over het financieel beheer uitgebracht, bevattende een inventarisatie over de jaarrekening 2012, de begrotingsuitvoering 2013 en de begrotingsvoorbereiding 2014. Deze rapporten komen na de zomer beschikbaar. Deze inventarisatie wordt opgemaakt ten behoeve van de Curaçaose regering. Drie weken nadat de inventarisatie is uitgebracht, wordt deze openbaar gemaakt op de website van het Cft.

Op de vraag of het Cft bij de beoordeling van leningaanvragen ook rapporten van bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer betrekt, schrijft Plasterk dat de afspraken ter verbetering van het financieel beheer een rol spelen bij het aantrekken van leningen, voor zover deze betrekking hebben op het aangaan van leningen. “De rapporten van de Rekenkamer spelen een rol als deze betrekking hierop hebben. Het voornemen om leningen aan te trekken is echter ook opgenomen in de begroting. De begroting wordt door het Cft beoordeeld aan de hand van de normen genoemd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht”, aldus Plasterk.

Bosman wilde weten hoe de minister het risico inschat dat Nederland loopt met leningen, zoals voor het nieuwe ziekenhuis, aan Curaçao, nu de Rekenkamer van Curaçao van oordeel is dat er in 2013 sprake was van ernstig falend financieel beheer. Volgens Plasterk sloot de Rijkswet financieel toezicht in 2010 aan bij de bevindingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de houdbaarheid van schulden van landen als Curaçao en St. Maarten en de maximale schuldenlast die deze landen kunnen dragen voordat de aflossing in het geding komt. In het jaarverslag 2014 van het Cft is het College ingegaan op de schuldontwikkeling van onder meer Curaçao. Duidelijk is dat er risico’s zijn in de schuldontwikkeling.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Financieel beheer Curaçao moet doorontwikkelen’

  1. Abraham Mossel

    Zo lang deze PvdA ruggelose figuur Plas in je broek aan het onderhandelen is, hou je het zelfde verhaal net als met de grootste Loser broekenschijter Donner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *